Awards & Grants

Una acció prioritària de la SCM a fi d’assolir la promoció de l’activitat i el coneixement de les matemàtiques és atorgar premis a treballs de matemàtiques de diferents àmbits i especificitats, guardons que s’adrecen a un col·lectiu majoritàriament jove. Alguns formen part del cartell de premis de l’IEC i d’altres es donen en col·laboració amb altres entitats o institucions.

Fem difusió també dels premis i borses de viatge de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. Consulteu el seu web per informació més detallada.  

En els enllaços següents podreu trobar informació de cadascun dels premis, així com de les convocatòries en curs, si s’escau.

Fill
The Emmy Nother Prize (1882-1935) is aimed at Mathematics degree students who defend their Bachelor's Thesis at one of the universities in the Principality. The first edition was held in 2017.
Fill
The Evaristé Galois Prize (1811-1832), established in 1962, is aimed at master's or doctoral students for a research, bibliographic, or essay work on mathematics.
The Albert Dou Prize (1915-2009) for mathematical outreach was established by the Catalan Society of Mathematics in 2010. It is awarded biennially in even years and is part of the Sant Jordi Awards Poster of the IEC.
Fill

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Matemàtiques, en honor d’Assumpció Català i Poch, per a tesi doctoral o treball d’investigació. 

Instituït l’any 1979. 

Fill

Altres premis

Ajuts per promoció d'activitats

Premi internacional Barcelona Dynamical Systems, ofert per la SCM, sota el patronatge del Professor Carles Simó. Per l’autor o autors d’un article o treball de recerca escrit en anglès, en l’àrea de sistemes dinàmics. Bianual.

1a edició l’any 2015.

Fill

El Premi Maria Antònia Canals té per finalitat promoure pràctiques d’innovació educativa dirigides a l’ensenyament de la matemàtica. Organitzen:  FEEMCAT, SEMCV Al-khwarizmi, SBM Xeix i la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM).

Fill
In 2001, the Activities Promotion Fund (FPA) of the SCM was created with economic resources provided by the organization of the 3ECM, the Third European Congress of Mathematics of the European Mathematical Society, which took place in Barcelona in July 2000.
Fill

Premis de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i borses de viatge

Premi internacional instituït l’any 1992 per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. Ofert a una monografia escrita en anglès que  exposi els resultats més destacats d’una àrea de les matemàtiques en la qual s’hagin produït avenços recentment. 

La dotació del premi, que aporta la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, és de quinze mil euros (15.000 €). L’obra guanyadora serà publicada en la col·lecció «Progress in Mathematics», de l’editorial Birkhäuser.

 

Fill

Premi Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques, Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Matemàtiques (en honor d’Assumpció Català i Poch) i Premi Matemàtiques i Societat.

Fill

Prizes' News