Concursos Telemàtics Individuals

OLITELE

Atenent al fet que va néixer com a activitat d’entrenament per a l’Olimpíada, ara rep el nom de “Olitele”, per a alumnes de batxillerat (tot i que excepcionalment hi podran participar alumnes de l’ESO o de cicles formatius, si així els ho aconsella una professora o un professor del centre).

Es desenvolupa de novembre a desembre.

MARATÓ DE PROBLEMES

Activitat telemàtica per a alumnes de 3r i 4t d’ESO, tot i que excepcionalment hi participen alumnes més joves, que potser els ho ha aconsellat una professora o un professor del centre.

Es desenvolupa de finals de gener al mes d’abril.

ACTUALITAT I NOTÍCIES DE CONCURSOS