Prizes

Évariste Galois Prize

El premi Evaristé Galois (1811-1832), instituït l’any 1962, està adreçat a estudiants de màster o doctorat per un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre matemàtiques.

Els treballs han d’ésser originals. En cas d’haver estat redactats en una llengua diferent del català, han d’incloure un resum ampli en català, d’aproximadament tres pàgines. Els treballs que hagin estat presentats en edicions anteriors d’aquest premi, o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

La dotació del premi és de mil euros (1.000 €). Es poden concedir fins a dos accèssits.
Un resum dels treballs guanyadors es publicarà a la revista electrònica Reports@SCM.

Les candidatures s’hauran de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC.

La informació específica referent a la convocatòria present (o anteriors) la trobareu a continuació. Podeu consultar també l’apartat de  resolucions de premis i les notícies de resolucions i convocatòries anteriors al peu de la pàgina.

Per a més informació, contacteu amb el coordinador, Oriol Serra.

Enviar Correu

Convocatòria actual

61a convocatòria Premi Évariste Galois,  2024

Per treballs d’investigació matemàtica desenvolupats en treballs de fi de màster o també en la fase inicial de doctorat.

Adreçat a joves investigadors, estudiants de màster o doctorat que hagin obtingut un màster universitari a partir de l’1 de juliol de 2020.

Termini:

Es podran presentar les candidatures a partir de les 9 hores del dia 24 d’abril i fins a les 13 hores del dia 1 de desembre de 2023 (excepte que les bases especifiquin uns altres terminis).

Per presentar-vos al premi, ompliu el formulari de premis IEC

Termini: fins a les 13 hores del dia 1 de desembre de 2023

Històric de premis

Premi Évariste Galois 2023

  • Marc Nualart Batalla, pel seu treball Sobre solucions zonals estables de les equacions d’Euler 2D a l’esfera
    unitat .
Accèssits
  • Joan Hernández García, pel seu treball Capacitat analítica i integrals singulars.
  • Tomàs Ortega Sánchez-Colomer, pel treball Codis de paritat de densitat baixa.
Membres del jurat
  • Sebastià Zambó Descamps, president
  • Anna de Mier Vinué, secretària
  • Gerard Gómez Muntané, vocal
  • Xavier Xarles Ribas, vocal

Descarrega la Resolució del Premi Évariste Galois 2023 de la SCM (PDF)


 

Notícies relacionades