ACTIVITIES

El projecte ESTALMAT a Catalunya

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Societat Catalana de Matemàtiques i la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques de Catalunya van aprovar, el març del 2003, la posada en marxa d’un projecte per a detectar i estimular el talent precoç en matemàtiques a Catalunya.

La finalitat del projecte és detectar, orientar i estimular d’una manera continuada, al llarg de dos cursos, el talent matemàtic excepcional de vint-i-cinc estudiants d’entre dotze i tretze anys de Catalunya, sense desarrelar-los del seu entorn, mitjançant una orientació setmanal que s’efectua cada cap de setmana durant tres hores.

Les sessions al llarg de tot el curs acadèmic constitueixen l’activitat presencial més important per a estimular el talent matemàtic dels alumnes que participen en el projecte. En cada sessió professors del projecte dirigeixen els alumnes, per mitjà de la resolució de problemes, perquè desenvolupin la capacitat creativa i enforteixin les habilitats de raonament, alhora que se’ls acosta a alguns dels reptes encara per resoldre.

El treball en equip, la discussió dels resultats obtinguts i les idees desenvolupades constitueixen el principal mètode de recerca en matemàtiques. Per aquesta raó, l’activitat central del projecte consisteix a guiar els alumnes en la resolució de problemes.

El projecte ESTALMAT comença a Madrid el 1998, promogut pel professor Miguel de Guzmán Ozámiz, i el 2003 a Catalunya. Actualment també existeix a Burgos, Andalusia, Canàries, Lleó, Valladolid, Segòvia, Galícia, Comunitat Valenciana, Cantàbria, Castella-la Manxa i les Illes Balears.