Prizes

Maria Antonia Canals Prize

El Premi Maria Antònia Canals té per finalitat promoure pràctiques d’innovació educativa dirigides a l’ensenyament de la matemàtica.

El Premi l’atorguen conjuntament les societats de professors de matemàtiques de parla catalana: la Federació d’Entitats d’Ensenyants de Matemàtiques de Catalunya (FEEMCAT), la Societat Educativa de Matemàtiques de la Comunitat Valenciana Al-khwarizmi (SEMCV Al-khwarizmi), la Societat Balear de Matemàtiques (SBM Xeix) i la Catalan Society of Mathematics (SCM).

El Premi es concedeix anualment, en la jornada conjunta de les societats convocants, a una experiència d’aula innovadora que pot ser una experiència concreta, una seqüència o una trajectòria per una metodologia que s’hagi dut a terme en algun dels diferents nivells educatius des d’infantil fins a la universitat i que hagi estat publicada en llengua catalana o bé presentada en alguna de les jornades que celebren les diferents associacions convocants.

L’experiència d’aula s’ha d’haver dut a la pràctica, no pot haver rebut cap altre premi i s’ha d’haver desenvolupat en llengua catalana. El termini de presentacions de candidatures finalitza el dia 31 de juliol a les 23 hores i 59 minuts de l’any en curs.

Cada societat pot presentar al jurat del premi una proposta justificada dels candidats que cregui que són mereixedors de la distinció. El jurat és format per un representant de cada una de les societats convocants expert en didàctica de la matemàtica i que no pertany a cap junta directiva de les associacions convocants, i per un especialista en didàctica de la matemàtica proposat per l’associació que és seu de la jornada conjunta de les associacions. El secretari de la societat que és seu de la jornada actua de secretari del tribunal, amb veu però sense vot.

Les candidatures es poden referir a una persona o a un grup de persones i han d’aportar una memòria justificativa que consti dels elements següents:

  • Descripció de l’experiència d’aula duta a terme en què es detalli el centre i el nivell educatiu dels alumnes.
  • Justificació de la innovació aportada i dels aspectes didàctics treballats.
  • Antecedents d’articles publicats o de presentacions en jornades o congressos.
  • Cartes d’adhesió d’altres persones, grups o institucions que avalin la proposta.

El jurat decideix sobre les candidatures rebudes, pot atorgar fins a dos premis en cada convocatòria i pot fer una menció especial si ho considera necessari. Per a prendre la decisió, pot fer consultes als experts que consideri oportuns i demanar ampliacions de les informacions rebudes.

La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat pot declarar desert el premi si considera que cap proposta no té prou qualitat.

El premi té una dotació de 600 euros. En el cas que s’atorguin dos premis, cadascun té una dotació de 400 euros.

Els premiats es comprometen a presentar tota l’experiència o una part en la jornada conjunta d’aquell any i a difondre-la de la millor manera possible.

Notícies relacionades