Jornada Funció de Dades

Cartell de la Jornada

La Funció de les Dades en el Món Biomèdic

Tindrà lloc el 18 de Novembre a l’IEC  com a continuïtat  de la jornada “La funció de les dades” organitzada per la SCM i la SoCE i celebrada a l’IEC el 14 de novembre de 2019.

La SCM, la SoCE i la ACIA (amb col·laboració del CRM) han organitzat conjuntament la Jornada La Funció de les Dades en el Món Biomèdic amb la intenció de fomentar la col·laboració entre diferents disciplines, com les Matemàtiques, l’Estadística o la Intel·ligència Artificial amb el món biomèdic, amb l’objectiu d’aprendre tècniques quantitatives per millorar l’anàlisi de dades massives.

Aquesta és la segona jornada dedicada a La Funció de les Dades, la primera va tenir lloc a l’IEC el 14 de novembre de 2019. Les entitats organitzadores tenen la voluntat futura de continuar amb aquestes jornades.

La Jornada constarà de dues parts, una més pràctica al matí Eines i a la tarda la sessió Reptes, amb un tarannà més teòric, on es presentaran, en format de conferències, els reptes quantitatius del moment.

Els organitzadors d’aquesta jornada han estat, per ordre alfabètic, Llorenç Badiela (SoCE), Eloi Puertas (ACIA), Aleix Ruiz de Villa (SCM) i Josep Vives (SCM).

Els ponents són Isaac Cano (Hospital Clínic de Barcelona), Jesus Cerquides (Institut d’Investigació en Intel.ligència Artificial (IIIA)), Ignasi Cos (Departament de Matemàtiques i Informàtica, UB), Ricard Gavaldà (CS Department, UPC), Esther Ibáñez (ISI Global Science Foundation), Joaquim Raduà (Hospital Clínic de Barcelona), Natalia Vilor (Centre de Regulació Genòmica (CRG),

Un sumari de les dades d’interés general és:

  • Data i lloc: 18 de novembre, 8.45 h a l’IEC
  • Inscripció fins al 7/11/2021 a la web https://www.crm.cat/user-identification/
  • Inscripció gratuïta per a socis de SCM, SoCE i ACIA. Pels no socis, la inscripció inclou un any de quota de soci per les tres societats.
  • Format híbrid, es permet la inscripció online, la qual és gratuïta.

No deixeu de visitar la web Funcio de les Dades (CRM) per tota la informació de la jornada.