1a Jornada TFM

1a jornada de TFM de matemàtiques de les universitats de la Xarxa Vives, amb els guanyadors del Premi Galois 2023 com a ponències convidades.

Una activitat interuniversitària per dinamitzar la comunitat de joves matemàtics que s’inicien en la recerca, amb l’oportunitat de

  • presentar o escoltar els  TFM en format congrés,
  • conèixer de 1a mà la convocatòria Premi Galois 2024 i la revista Reports@SCM, on es publicaran resums ampliats de les comunicacions acceptades i articles de treballs seleccionats.

Programa per descarregar

OPEN REGISTRATIONS!

Participa a la primera Jornada SCM TFM

Inscriu-te per accedir a les xerrades, pausa cafè, i activitat final.

Imprescindible per a sol·licitar el certificat de participació.

Josep Vives (SCM)

Xavier Bardina (editor en cap Reports@SCM)

Xavier Massaneda (coordinador màster UB)

Jordi Saludes (coordinador màster UPC)

Montserrat Alsina (SCM)

Marc Nualart Batalla, Premi E. Galois 2023

Joan Hernàndez García, Accèssit

Tomàs Ortega Sánchez-Colomer, Accèssit

 

CONFERÈNCIES PREMI GALOIS

Sobre solucions zonals estables de les equacions d'Euler 2D a l'esfera unitat

Premi Évariste Galois 2023

Capacitat analítica i integrals singulars

Accèssit premi Évariste Galois 2023

Codis de paritat de densitat baixa

Accèssit premi Évariste Galois 2023

COMUNICACIONS

Marc Cano i Cànovas

Roger Gómez López

Alvaro Gonzàlez

Paloma López Larios

Rafael Martínez

Pablo Nicolás Martínez

Philip Pita

Sergi Sanchez Aragon

Noelia Sánchez Ruiz

La inscripció acaba el 5/10/2023

La inscripció és gratuïta, però necessària per rebre la informació i documentació

PROGRAM

Divendres 6 d'octubre

15:00 Opening
15:15 Marc Nualart,
Premi Galois 2023
15:40 Joan Hernàndez,
Accèssit premi Galois 2023
16:00 Exposicions TFM:
Marc Cano
Roger Gómez
Álvaro González
Paloma López
17:00 Break
17:30 Exposicions TFM:
Rafael Martínez
Pablo Nicolás
Philip Pita
Noelia Sánchez
Sergi Sánchez
18:45 Tomàs Ortega,
Accèssit premi Galois 2023
19:10 Cloenda informal amb pizzes i cervesa

Collaborators