Contests

17 Olitele SCM

Celebrada durant el curs 2023/24.

Atenent al fet que va néixer com a activitat d’entrenament per a l’Olimpíada, ara rep el nom de “Olitele”, per a alumnes de batxillerat (tot i que excepcionalment hi podran participar alumnes de l’ESO o de cicles formatius, si així els ho aconsella una professora o un professor del centre).

Ja podeu consultar les puntuacions finals i  la llista de premis

INFORMACIÓ EDICIÓ ACTUAL

La SCM ha coordinat, per 17è any consecutiu, una activitat telemàtica de resolució de problemes adreçada a alumnes dels darrers cursos de la secundària. L’activitat ja arribat a bon port després d’una singladura que s’ha allargat durant els mesos de novembre i desembre de 2023, amb la darrera entrega de respostes ja durant el mes gener de l’any 2024.

En la 17a Olitele s’han proposat de 12 problemes que atorgaven una puntuació màxima de 48 punts

  • En 9 d’aquests problemes, amb diferents valoracions (de 2, de 3 o de 4 punts) es demanava una resposta concreta i podien sumar 27 punts.
  • per als tres problemes que completen els 12 del concurs es defineixen com a “problemes d’explicar”. Es demana un raonament que permeti arribar a la solució, detallat amb la màxima precisió possible. El jurat del concurs ha estat format per sis persones, professorat jubilat o en actiu de secundària, i ha puntuat les respostes rebudes sobre 7 punts i, per tant, aquests tres problemes globalment poden donar un màxim de 21 punts .

Tot i que la participació no ha estat tan nombrosa com altres anys, el jurat vol fer constar una valoració global molt positiva de les respostes als problemes d’explicar i, alhora, s’ha de dir que va ser ben interessant el conjunt de respostes rebudes per via telemàtica als problemes de resposta concreta.

consulta de les puntuacions individuals finals

A proposta del jurat, que ha recolzat la SCM, es dona premi als concursants que han superat 45 punts sobre el màxim de 48 possibles, i es fa una menció especial  de les persones que han superat els 39 punts i de les que han enviat resposta correcta a tots els problemes de resposta tancada.

Llista de premis
  • Amb 47,7  punts (27,0 + 20,7),  Gabriel Mateo Prado Izquierdo, alumne de 1r de Batxillerat de l’Institut Joan Brossa, de Barcelona
  • Ex aequo amb  46,2 punts  (27,0 + 19, 2),  Jaume Querol Redó, alumne de 1r de Baxillerat de l’Institut Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona, i  Quim Hernández Sen.  alumne de 1r de Baxillerat  d’Aula Escola Europea, de Barclona
  • Amb 46,0 punts (27,0 + 19,0),  Arnau Pino Jacomet , alumne de 2n de batxillerat de l’Institut Montilivi, de Girona
  • Amb 45,6 punts   (27,0 + 18,6),  Elías Velásquez Benchekri, alumne de 2n de Batxillerat de l’Insttitut Montserrat Miró i Vilà, de Montcada i Reixac
  • Amb 45,3 punts  (27,0 + 18,3), Oriol Castells Raga   alumne de 1r e batxillerat de l’Institut Joan Mercader, d’Igualada
Altres concursants que escau destacar
  • Amb 44,0 punts ( 27,0 + 17,0),  Ewan Ellman Soler (1r batx, Aula Escola Europea, Barcelona);  amb 43,9 punts (27,0 + 16,9),  Yile Liu (3r ESO, Col·legi Sant Lluís, de Barcelona); amb 42,3 punts (25,5 + 16,8), Octavi Prades Dalmases (1r batx., Institut Joan Mercader, d’Igualada); amb 42,0 punts (27,0 + 15,0), Vahe Arsenyan Kobalyan (3r ESO, Col·legi Sant Lluís, de Barcelona); amb 39,9  punts (26,0 + 13,9), Abril Catalán Ribolleda (4t d’ESO,  Institut Ernest Lluch, de Barcelona), i  amb 39,0 punts (20,0 + 19,0), Ot Santacreu Serra (4t ESO,  Institut Pius Font i Quer, de Manresa)
  • Amb 27,0 punts en els problemes de resposta concreta: Eulàlia Gaya Bretones (1r batx., Aula Escola Europea, de Barcelona),  Guillem Cortés Campillo (4t d’EO; Escola Casal dels Àngels, de l’Hospitalet de Llobregat) i Joana Ubach Quintana (4rt ESO, Institut Nicolau Copèrnic, de  Terrassa).

ORGANITZA

de la primera olitele

Una diagonal d’un políedre convex és un segment que uneix dos vèrtexs que no són d’una mateixa cara.

Calcula el nombre de diagonals d’un dodecaedre regular.

Problemes i Valoració Termini Obert o Tancat Publicació Termini Resposta Enunciats Formularis
Problema 0 (de 2 punts) Comença: 20231025 Acaba: 20231113 Enunciat Formulari
Problema 1 (de 2 punts) Comença: 20231110 Acaba: 20231120 Enunciat Formulari
Problema 2 (de 3 punts) Comença: 20231110 Acaba: 20231120 Enunciat Formulari
Problema 3 (de 2 punts) Comença: 20231117 Acaba: 20231127 Enunciat Formulari
Problema 4 (de 3 punts) Comença: 20231117 Acaba: 20231127 Enunciat Formulari
Problema 5 (de 3 punts) Comença: 20231124 Acaba: 20231107 Enunciat Formulari
Problema 6 (de 4 punts) Comença: 20231124 Acaba: 20231107 Enunciat Formulari
Problema 7 (de 7 punts) Comença: 20231201 Acaba: 20231213 Enunciat Formulari
Problema 8 (de 4 punts) Comença: 20231207 Acaba: 20231218 Enunciat Formulari
Problema 9 (de 4 punts) Comença: 20231207 Acaba: 20231218 Enunciat Formulari
Problema 10 (de 7 punts) Comença: 20231216 Acaba: 20240115 Enunciat Formulari
Problema 11 (de 7 punts) Comença: 20231223 Acaba: 20240115 Enunciat Formulari
Inscripció

• 78 concursants
• 17 de 2n de batxillerat; 35 de 1r de batxillerat; 16 de 4t d’ESO; 8 de 3r d’ESO, i 2 de 2n d’ESO

Resultats en els problemes de resposta tancada

(dades: encerts en el primer intent; encerts en el 2n intent;  errades en el segon intent; només  primer intent erroni)

Problema 0: 52,  5,  7,  14.
Problema 1: 41, 4, 4, 2.
Problema 2: 37, 2, 4, 2.
Problema 3: 31, 5, 3, 2.
Problema 4: 30, 3, 4, 4.
Problema 5: 24, 2, 8, 4.
Problema 6: 23, 2, 4, 1. (encert dels dos apartats en el primer intent; encert ple però un apartat en el segon intent; encert només d’un apartat; erroni)
Problema 8: 21, 0, 0, 1.
Problema 9: 20, 2, 0, 0.

Puntuacions en els problemes de resposta tancada:
12 concursants amb el màxim de 27  punts;  2 concursants amb 26 punts; 1 amb 25,5 punts; 1 concursant amb 23,5 punts; uns altres  2 concursants amb 23 punts; 5 concursants amb 18, 19 o 20 punts; …

Problemes d’explicar

Problema 7. Respostes rebudes: 21.
• Mitjana de les puntuacions , que s’ha de considerar molt bona,  5,31 punts.
• 4 concursants han tret puntuacions en l’interval [6,5 ,7];  6 concursants en l’interval [6,  6,5);
 uns altres 3 concursants en l’interval [5,5,  6)….

Problema 10. Respostes rebudes: 15.
• Mitjana de les puntuacions , que s’ha de considerar extraordinària, 6,08 punts.
• 8 concursants obtenen la màxima puntuació de 7 punts;  3 puntuacions en l’interval [6, 7); 2 concursants en l’interval [5,  6);….

Problema 11. Respostes rebudes: 15.
• Mitjana de les puntuacions , que s’ha de considerar molt bona,  5,18 punts.
• 2 concursants han tret puntuacions en l’interval [6,5 ,7];  3 concursants en l’interval [6,  6,5); 4 concursants en l’interval [5,5,  6)….

NOTÍCIES RELACIONADES