Societat Matemàtica Europea

La Societat Matemàtica Europea (EMS) és la referència internacional de l’SCM. N’és membre de ple dret amb igualtat de drets i obligacions que la resta de societats de matemàtiques d’Europa i sempre hi ha tingut un paper actiu i positiu.

Per a exemplificar l’aposta per l’EMS, podem destacar que l’any 2000 Barcelona va ser seu del Tercer Congrés Europeu de Matemàtiques (3ECM), i que en el període 2011-2014 la professora Marta Sanz-Solé, membre de l’SCM, en va ser la presidenta. Podem afegir que Catalunya ha estat la seu de trobades de diferents comitès de l’EMS.

Cadascuna de les societats que formen l’EMS té un/a corresponsal o persona de contacte tant per a fer arribar les activitats que les societats territorials fan a l’EMS com perquè l’EMS faci conèixer les activitats que s’impulsen a escala europea. Durant força anys la corresponsal de l’SCM ha estat Eva Miranda, i des de l’any 2017 ho és Martí Lahoz.

L’EMS publica periòdicament la revista EMS Newsletter, en què els socis reben informació de les activitats de la Societat. L’SCM també hi participa activament.

És important que els socis l’SCM també siguin socis de l’EMS, ja que aquesta institució és la que permet donar veu a la matemàtica en les institucions europees, cada cop més importants i influents, i en les polítiques científiques (d’educació, recerca i transferència) en l’àmbit europeu.

Per a fer-vos socis de la Societat Matemàtica Europea, amb la qual l’SCM té un conveni de reciprocitat, podeu fer servir aquest enllaç o posar-vos en contacte amb la Secretaria de l’SCM.

International Mathematical Union

La Unió Matemàtica Internacional (IMU) és l’organització o institució científica de màxim rang en l’àmbit de les matemàtiques a escala internacional. Els principals objectius d’aquesta organització són promoure la cooperació internacional en matemàtiques, promoure i organitzar els congressos internacionals de matemàtics (ICM) cada quatre anys i fomentar altres activitats matemàtiques internacionals que es consideri que poden contribuir al desenvolupament de la ciència matemàtica en qualsevol dels seus aspectes (pures, aplicades, educació, etc.) i donar-hi suport. Durant la celebració de cada ICM, la IMU atorga, entre altres premis, les prestigioses medalles Fields, sens dubte un dels premis en recerca matemàtica de màxim nivell mundial.

La IMU no és cap societat matemàtica, en el sentit que no té socis individuals. En són socis els estats del món que ho desitgin i que, per mitjà de les seves universitats i institucions, mantinguin una activitat consolidada en el camp de les matemàtiques. Cada estat membre hi és representat mitjançant una organització adherida, que normalment és la principal acadèmia de ciències o societat matemàtica del país en qüestió, o alguna altra institució, agrupació d’institucions o agència estatal que n’assumeixi les funcions. En el cas nostre, Catalunya no pot ser membre de la IMU perquè no té cap estat al darrere, i la Societat Catalana de Matemàtiques en forma part per mitjà del Comitè Espanyol de Matemàtiques (CEMAT), l’organització adherida espanyola, de la qual l’SCM forma part en igualtat de condicions amb les altres societats matemàtiques espanyoles.