Prizes

Barcelona Dynamical Systems Prize

Premi de caràcter internacional, ofert per la Societat Catalana de Matemàtiques, sota el patronatge del Professor Carles Simó, a l’autor o autors d’un article o treball de recerca escrit en llengua anglesa, en l’àrea de sistemes dinàmics. Té periodicitat bianual i la seva primera edició va ser l’any 2015.

Es consideraran treballs tant en sistemes dinàmics continüs com discrets, ja siguin en dimensió finita o infinita. S’avaluaran els següents aspectes:

  • Temes globals més que particulars de la descripció de la dinàmica
  • Noves aproximacions teòriques
  • Noves metodologies i aspectes computacionals, tant numèrics com simbòlics
  • Aplicacions rellevants a qualsevol aspecte científic o tecnològic

Per tal d’assolir aquestes característiques, es podrà considerar treballs anteriors de(ls) l’autor/a(es), quan es sol·liciti la submissió. El tribunal estarà format per cinc investigadors de l’àrea o d’àrees properes proposats per la SCM i la seva composició no es farà pública fins que s’hagi pres la resolució final.

La dotació del premi és de quatre mil euros (4.000 €) subjecte als impostos corresponents. El premi pot ser declarat desert. La participació implica l’acceptació de les condicions del premi.

Per a més informació, contacteu amb Amadeu Delshams.

Convocatòria actual

4a edició – Convocatòria 2023

El Barcelona Dynamical Systems Prize 2023 és un premi internacional ofert per la Societat Catalana de Matemàtiques, sota el patrocini del Prof. Carles Simó, a l’autor o autors d’un article a l’àrea de Sistemes Dinàmics, publicat entre l’1 de febrer de 2019 i el 31 de gener de 2023.

Per presentar-vos al premi…

Històric de premis

3a edició – Convocatòria 2019

Premiats:
Vadim Kaloshin and Alfonso Sorrentino,
autors de l’article “On the local Birkhoff conjecture for convex billiards”, Annals of Mathematics 188 (1):315–380, 2018

Jurat:
Alain Chenciner (Observatoire de Paris), Freddy Dumortier (University of Hasselt) i Daniel Peralta (ICMAT, Madrid).  Secretari: Amadeu Delshams (UPC).

Bases – Resolució


2a edició – Convocatòria 2017

Premiats:
Jordi-Lluís Figueras, Àlex Haro i  Alejandro Luque,
autors de l’article “Rigorous ComputerAssisted Application of KAM Theory: A Modern Approach”, Found Comput Math (2016). doi:10.1007/s10208-016-9339-3.

Jurat:
John Guckenheimer (Cornell University), Rick Moeckel (University of Minnesota), Anatoly Neishtadt (Loughborough University), Enrique Pujals (IMPA) • Robert Roussarie (Université de Bourgogne). Secretari: Amadeu Delshams (UPC).

Resolució


1a edició – Convocatòria 2015

Premiats ex aequo:
Alberto Enciso and Daniel Peralta-Salas,
authors of the paper “Existence of knotted vortex tubes in steady Euler flows”, Acta Math. 214 (2015), no. 1, 61–134;

Marcel Guardia, Pau Martin and Tere M. Seara,
authors of the paper “Oscillatory motions for the restricted planar circular three body problem”, Invent. Math., published online 11 April 2015, pp 1-76.

Jurat:
Henk Broer (University of Groningen), Robert L. Devaney (Boston University), Yu.S. Ilyashenko (Cornell University), Richard Montgomery (University of California, Santa Cruz), Marcelo Viana (IMPA). Secretari: Amadeu Delshams (UPC).

Resolució

Notícies relacionades