Convocatòria del Premi Maria Antònia Canals 2024

La Societat Catalana de Matmàtiques (SCM), la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT), la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX, i la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana “al-Kwhārizmī” convoquen el Premi Maria Antònia Canals 2024, per a projectes pràctics d’innovació educativa dirigits a l’ensenyament de la matemàtica, adreçats als següents nivells educatius: educació infantil (0–6), educació primària (6-12), educació secundària (12-18) i universitària.

El premi és per una experiència d’aula innovadora realitzada a alguna de les diferents etapes educatives abans esmentades. Pot optar al premi qualsevol professional de l’ensenyament que desenvolupa la seva tasca educativa en centres de les Illes Balears, des del primer cicle d’educació infantil fins a la universitat, sempre que faci servir el català. No podran optar al premi treballs ja publicats o premiats en altres concursos. Els projectes han de ser presentats, en suport informàtic (Word, Open Office, pdf), amb una extensió d’entre 7 i 15 pàgines com a màxim (arial 11, doble espai).

El termini de presentació de candidatures acaba el 15 de juny de 2024.

Per a més informació, visiteu la pàgina web   de l’associació que aquest any lidera l’organització de la jornada.