Premis i Ajuts

Una acció prioritària de l’SCM a fi d’assolir la promoció de l’activitat i el coneixement de les matemàtiques és atorgar premis de caràcter anual o bianual a treballs de matemàtiques de diferents àmbits i especificitats, guardons que s’adrecen a un col·lectiu majoritàriament jove. Alguns formen part del cartell de premis de l’IEC i d’altres es donen en col·laboració amb altres entitats o institucions.

En els enllaços següents podreu trobar informació precisa de cadascun dels premis, així com de les convocatòries en curs, si s’escau:

Fill
El premi Emmy Noether (1882-1935) està dirigit a estudiants del grau de Matemàtiques que defensen el Treball de Fi de Grau (TFG) a una de les universitats del principat. La primera edició va ser l’any 2017.
Fill
El premi Evaristé Galois (1811-1832), institutït l’any 1962, està adreçat a estudiants de master o doctorat per un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre matemàtiques.
El premi Albert Dou (1915-2009) a la divulgació matemàtica va ser instituït per la Societat Catalana de Matemàtiques l’any 2010, i té periodicitat biennal els anys parells i s’emmarca dins del Cartell de Premis Sant Jordi de l’IEC.
Fill
El premi Barcelona Dynamical Systems té caràcter internacional i és ofert per la SCM, sota el patronatge del Professor Carles Simó, a l’autor o autors d’un article o treball de recerca escrit en llengua anglesa, en l’àrea de sistemes dinàmics. Té periodicitat bianual i la seva primera edició va ser l’any 2015.
Fill
El Premi Maria Antònia Canals té per finalitat promoure pràctiques d’innovació educativa dirigides a l’ensenyament de la matemàtica. Organitzen: la Federació d’Entitats d’Ensenyants de Matemàtiques de Catalunya (FEEMCAT), la Societat Educativa de Matemàtiques de la Comunitat Valenciana Al-khwarizmi (SEMCV Al-khwarizmi), la Societat Balear de Matemàtiques (SBM Xeix) i la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM).
Fill
Premi Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques, Premi IEC de la Secció de Ciències i Tenologia de Matemàtiques (en honor d’Assumpció Català i Poch) i Premi Matemàtiques i Societat.
Fill
El 2001 es va crear el Fons de Promoció d’Activitats (FPA) de la SCM amb recursos econòmics cedits per l’organització del 3ECM, el Tercer Congrés Europeu de Matemàtiques de l’European Mathematical Society, que es va fer a Barcelona el juliol de l’any 2000.
Fill

NOTÍCIES DE PREMIS