Premis i Ajuts

Una acció prioritària de la SCM a fi d’assolir la promoció de l’activitat i el coneixement de les matemàtiques és atorgar premis a treballs de matemàtiques de diferents àmbits i especificitats, guardons que s’adrecen a un col·lectiu majoritàriament jove. Alguns formen part del cartell de premis de l’IEC i d’altres es donen en col·laboració amb altres entitats o institucions.

Fem difusió també dels premis i borses de viatge de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. Consulteu el seu web per informació més detallada.  

En els enllaços següents podreu trobar informació de cadascun dels premis, així com de les convocatòries en curs, si s’escau.

Fill
El premi Emmy Noether (1882-1935) està dirigit a estudiants del grau de Matemàtiques que defensen el Treball de Fi de Grau (TFG) a una de les universitats del principat. La primera edició va ser l’any 2017.
Fill
El premi Evaristé Galois (1811-1832), institutït l’any 1962, està adreçat a estudiants de master o doctorat per un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre matemàtiques.
El premi Albert Dou (1915-2009) a la divulgació matemàtica va ser instituït per la Societat Catalana de Matemàtiques l’any 2010, i té periodicitat biennal els anys parells i s’emmarca dins del Cartell de Premis Sant Jordi de l’IEC.
Fill

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Matemàtiques, en honor d’Assumpció Català i Poch, per a tesi doctoral o treball d’investigació. 

Instituït l’any 1979. 

Fill

Altres premis

Ajuts per promoció d'activitats

Premi internacional Barcelona Dynamical Systems, ofert per la SCM, sota el patronatge del Professor Carles Simó. Per l’autor o autors d’un article o treball de recerca escrit en anglès, en l’àrea de sistemes dinàmics. Bianual.

1a edició l’any 2015.

Fill

El Premi Maria Antònia Canals té per finalitat promoure pràctiques d’innovació educativa dirigides a l’ensenyament de la matemàtica. Organitzen:  FEEMCAT, SEMCV Al-khwarizmi, SBM Xeix i la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM).

Fill
El 2001 es va crear el Fons de Promoció d’Activitats (FPA) de la SCM amb recursos econòmics cedits per l’organització del 3ECM, el Tercer Congrés Europeu de Matemàtiques de l’European Mathematical Society, que es va fer a Barcelona el juliol de l’any 2000.
Fill

Premis de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i borses de viatge

Premi internacional instituït l’any 1992 per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. Ofert a una monografia escrita en anglès que  exposi els resultats més destacats d’una àrea de les matemàtiques en la qual s’hagin produït avenços recentment. 

La dotació del premi, que aporta la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, és de quinze mil euros (15.000 €). L’obra guanyadora serà publicada en la col·lecció «Progress in Mathematics», de l’editorial Birkhäuser.

 

Fill

Premi Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques, Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Matemàtiques (en honor d’Assumpció Català i Poch) i Premi Matemàtiques i Societat.

Fill

NOTÍCIES DE PREMIS