Resolució dels Premis i Borses Ferran Sunyer i Balaguer. Convocatòria del Premi Sunyer i Balaguer pel 2020