Premis

Premi Tesi Doctoral (Assumpció Català i Poch)

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tenologia de Matemàtiques (en honor d’Assumpció Català i Poch)

Premi instituït l’any 1979. Ofert a la millor tesi doctoral defensada en els 5 anys anteriors a la convocatòria o al millor treball d’investigació. Poden aspirar a aquest premi obres inèdites. L’obra haurà de tenir un mínim de cent pàgines i si l’original no està redactat en català, caldrà acompanyar-lo d’un resum escrit en català de 4.000 caràcters.

El premi podrà restar desert o no ésser adjudicat. El premi no tindrà menció ex aequo, ni accéssits. L’acceptació del premi comporta el compromís d’escriure un text de revisió sobre el treball guanyador en català que serà publicat en una de les col·leccions de la Secció de Ciències i Tecnologia.

La ponència serà formada per tres membres proposats per la Secció de Ciències i Tecnologia.

Notícies relacionades