PREMIS I AJUTS

Fons de Promoció d’Activitats (FPA)

L’any 2001 es va crear el Fons de Promoció d’Activitats (FPA) de la SCM amb recursos econòmics cedits per l’organització del 3ECM, el Tercer Congrés Europeu de Matemàtiques de l’European Mathematical Society, que es va fer a Barcelona el juliol de l’any 2000. La gestió extraordinària d’aquell congrés des de les institucions i universitats catalanes, encapçalades per l’SCM, va aconseguir un èxit ben reconegut —el 3ECM es recorda encara avui com un dels millors congressos europeus d’aquesta sèrie—. La condició era que es dediqués íntegrament a subvencionar activitats de matemàtiques a Catalunya dins l’àmbit de la nostra societat. 

La SCM ha mantingut oberta una convocatòria anual d’ajuts FPA, que gestiona i resol la Junta de l’SCM, una iniciativa que ha funcionat ininterrompudament i ha estat molt ben acollida i valorada per la comunitat matemàtica catalana (podeu veure aquí un històric dels ajuts concedits els últims anys). L’any 2016 el fons inicial es va exhaurir, però la Junta Directiva de l’SCM, a proposta de l’Assemblea General de socis del dia 3 de novembre de 2016, va decidir de fer-hi una aportació anual amb recursos propis per tal de mantenir viva l’oferta d’ajuts amb la intenció que aquest acord perduri en el temps.

Els socis de l’SCM que vulguin fer una sol·licitud al Fons de Promoció d’Activitats cal que omplin el formulari FPA de la SCM. La convocatòria estarà oberta permanentment i serà resolta per la Junta de l’SCM almenys dos cops l’any.