+34 933 248 583 scm@iec.cat

Publicacions

SCM / Notícies

La SCM/Notícies és una revista que es publica dos cops l’any i es distribueix gratuïtament entre els socis. El seu objectiu principal és enriquir el ventall d’avantatges que la Societat Catalana de Matemàtiques ofereix als seus socis, incloent-hi la potenciació de la informació i la comunicació entre els seus associats i tots els matemàtics catalans. També dóna informació puntual de les activitats de la SCM. Aquesta revista és indexada pel Mathematical Reviews de l’AMS. Encoratgem als lectors, i molt especialment als socis de la SCM, que ens envieu col·laboracions per a qualsevol de les seccions: internacional, ensenyament, noticiari, activitats, agenda, premis, parlem de llibres, webs de matemàtiques, problemes, tesis, etc. També ens podeu enviar articles d’opinió sobre qualsevol tema relacionat amb les matemàtiques que puguin ser d’interès per als lectors. Per a qualsevol col·laboració, poseu-vos en contacte amb l’editora de la SCM/Notícies, la Montserrat Alsina.

A continuació teniu el pdf dels números apareguts que podeu descarregar:

50

Desembre

2022

49

Setembre

2021

48

Febrer

2021

47

Setembre

2020

46

Febrer
2020

45

Juliol
2019

44

Desembre
2018

43

Juliol
2018

42

Febrer
2018

41

Juliol
2017

40

Desembre
2016

39

Juliol
2016

38

Desembre
2015

37

Febrer
2015

36

Desembre
2014

35

Març
2014

34

Juliol
2013

33

Març
2013

32

Març
2012

31

Juliol
2011

30

Febrer
2011

29

Setembre
2010

28

Desembre
2009

27

Juliol
2009

26

Desembre
2008

(p. 1-15) (p. 16-21) (p. 22-74)

25

Juny
2008

24

Novembre
2007

23

Febrer
2007

Núm. especial

Agost
2006

en anglès

22

Juny
2006

21

Juliol
2005

20

Novembre
2004

19

Juliol
2003

18

Gener
2003

17

Juliol
2002

16

Desembre
2001

15

Juliol
2001

14

Desembre
2000

13

Juny
2000

12

Desembre
1999

11

Juliol
1999

10

Març
1999

9

Novembre
1998

8

Juliol
1998

7

Novembre
1997

6

Juliol
1997

5

Gener
1997

4

Octubre
1996

3

Novembre
1995

2

Juliol
1995

1

Maig
1995

0

Febrer
1995