Premis

Premi Emmy Noether

El premi Emmy Noether (1882-1935), instituït el 2016,  s’ofereix als millors treballs de Fi de Grau (TFG) defensats defensat l’any en què es fa pública la convocatòria en un dels tres graus de matemàtiques que s’imparteixen en el principat, amb l’objectiu d’incentivar l’elaboració de treballs de bon nivell.

Els treballs han de ser originals. En cas d’haver estat redactats en una llengua diferent del català, han d’incloure un resum ampli en català, d’aproximadament tres pàgines.

L’import del premi és  800 €,  i el de la menció,  400 €. Els premiats es comprometen a publicar un resum del treball guanyador a la revista electrònica Reports@SCM. En cas que el jurat doni més d’un premi o menció ex aequo se seguirà la regla següent: la quantitat total repartida serà d’un màxim de 1600 € i la dotació per premi és el doble que per menció. La dotació dels premis és a càrrec de la Fundació Privada Mir-Puig.

El jurat,  format per professors universitaris vinculats a les tres universitats esmentades, serà nomenat per la Societat Catalana de Matemàtiques, que en decidirà el nombre en funció de la quantitat de treballs presentats i buscarà l’equilibri entre universitats.

La informació específica (bases, formulari de participació, etc) referent a la convocatòria present (o anteriors) la trobareu a continuació  o al web de l’IEC. Podeu consultar les resolucions de convocatòries anteriors.

Per a més informació, contacteu amb Joaquim Roé,  coordinador del premi, a través del correu scm.premi.noether@correu.iec.cat.

Enviar Correu

Convocatòria actual

8a convocatòria Premi Emmy Noether, 2024

Per treballs de Fi de Grau dels tres graus de matemàtiques que s’imparteixen a Catalunya (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya), defensats entre l’1 de gener i el 31 d’octubre del 2023.

Termini:

Es podran presentar les candidatures a partir de les 9 hores del dia 24 d’abril i fins a les 13 hores del dia 1 de desembre de 2023 (excepte que les bases especifiquin uns altres terminis).

Ompliu el formulari de premis IEC.  El tutor/a ha d’enviar un breu informe del treball a scm.preminoether@correu.iec.cat

Termini: fins a les 13 hores del dia 1 de desembre de 2023

Històric de premis

Premi Emmy Noether 2023

 • Jordi Vilà i Casadevall, pel seu treball La desigualtat de Golod-Shafarevich i el problema de la torre de cossos de classe, dirigit per Henri
  Darmon (McGuill University) i Victor Rotger (UPC).
Mencions ex aequo
 • Bernat Rovira i Segú, pel seu treball Cubs parcials planars exteriors, dirigit per Kolja Knauer (UB).
 • Lluïsa Puig i Moner, pel treball Sobre la relació entre exponents de singularitat i exponents de Lyapunov de temps finit en imatges de teledetecció de l’oceà, dirigit per Estrella Olmedo (ICM-CSIC) i Antonio Turiel (ICM-CSIC), supervisat per Alvaro Corral (CRM).
Membres del jurat
 • Dolors Herbera Espinalt, presidenta (UAB)
 • Llorenç Badiella Busquets (UAB)
 • Núria Fagella Rabionet (UB)
 • Sònia Fernández Méndez (UPC)
 • Albert Mas Blesa (UPC)
 • Ignasi Mundet i Riera (UB)

Notícies relacionades