Resolució premi Emmy Noether 2020

Guanyador

A negative result for hearing the shape of a triangle. A computer-assisted proof

Gerard Orriols Giménez
Universitat Politècnica de Catalunya

Menció ex aequo

Scheme of pairs of matrices with vanishing commutator

Bartomeu Llopis Vidal
Universitat Politècnica de Catalunya

CM elliptic curves and the Coates-Wiles Theorem

Martí Roset
Universitat Politècnica de Catalunya

Guanyadors

Oscillatory integrals and Kayeka conjecture

Jaume de Dios
Universitat Autònoma de Barcelona

Menció:

Lefschezt properties in algebra and geometry

Martí Salat
Universitat de Barcelona

Període

Any natural 2019

Lliurament de premis

Data
Suspesa per la situació sanitària

Institut d’Estudis Catalans
Sala Pi i Sunyer

Institut d’Estudis Catalans
Sala Pi i Sunyer

Resolució del premi Emmy Noether 2020

El premi Emmy Noether (1882-1935) és per a estudiants del grau de Matemàtiques que defensen el Treball de Fi de Grau (TFG) a una de les universitats del principat. La primera edició va ser l’any 2017 (treballs defensats l’any 2016).

  • Import del premi: 800 €
  • Import de la menció: 400 €

En cas que el jurat doni més d’un premi o menció ex aequo se seguirà la regla següent: la quantitat total repartida serà d’un màxim de 1600 € i la dotació per premi és el doble que per menció.

La informació específica (bases, formulari de participació, etc) referent a la convocatòria present (o anteriors) la trobareu en les notícies destacades més avall. A l’apartat de resolucions trobareu tota la informació sobre les resolucions de convocatòries anteriors (cas que estiguin accessibles).

En aquesta edició el jurat voldria fer constar que la tria ha estat especialment difícil per la gran qualitat dels treballs presentats. Pràcticament tots superen amb escreix el nivell esperat en un treball de fi de grau.

Jurat

Tere Martínez-Seara (Presidenta)
Universitat Politècnica de Catalunya

 Maria Jolis (Secretària)
Universitat Autònoma de Barcelona

Joaquim Ortega
Universitat de Barcelona

Pere Pascual
Universitat Politècnica de Catalunya

Xevi Guitart
Universitat de Barcelona