Jornades

La SCM organitza activitats en forma de jornades de matemàtiques amb certa periodicitat, associades a temàtiques concretes o bé en motiu de celebracions a nivell internacional, en col·laboració també amb altres associacions.

Les sèries de jornades més destacades actualment són:

  • Jornada SCM IDM, per a celebrar el Dia Internacional de les matemàtiques. Des de l’any 2021, al voltant del 14 de març.  Organitzada per: SCM.
  • Jornada Dones Matemàtiques Catalanes, per a celebrar el Dia Internacional de les dones en matemàtiques. Des de l’any 2021, al voltant del 12 de maig. Organitzada per: SCM.
  • Jornada TFM, per a la presentació de TFM de les universitats de la Xarxa Vives. Des de l’any 2023, a inicis d’octubre.
  • Jornada d’Ensenyament, com a punt de trobada de mestres i professors de matemàtiques de totes les etapes educatives, des d’infantil fins a la universitat, entorn d’un tema de debat d’interès per a l’educació matemàtica. Des de l’any 2004, amb periodicitat anual, a inicis de tardor
    Organitzada conjuntament per:  SCM, Feemcat, SBM-Xeix i SEMCV Al-Khwarizmi.
  • Jornada La funció de les dades, per a celebrar el Dia Internacional de les dones en matemàtiques. Des de l’any 2019, a mitjans de novembre.
    Organitzada conjuntament per: SCM, SoCE i ACIA.