+34 933 248 583 scm@iec.cat

Activitats de Recerca

Barcelona Mathematical Days

Activitats de Recerca

Barcelona Mathematical Days

És el congrés de referència de l’SCM pel que fa a la recerca matemàtica. L’objectiu principal és mostrar d’una manera clara i visible algunes de les línies d’investigació més importants que es duen a terme al nostre territori.

Aquest congrés té una periodicitat bianual i està organitzat en sessions plenàries (algunes de les quals conduïdes per matemàtics de la nostra comunitat), àrees temàtiques i una sessió especial de presentació de pòsters. El Comitè Científic de l’SCM és l’encarregat de l’organització acadèmica.

Fins ara se n’han dut a terme dues edicions. La primera, el 7 i 8 de novembre de 2014 (vegeu aquest enllaç), va tenir com a conferenciants plenaris els professors Javier Fernández (Instituto de Ciencias Matemáticas de Madrid), Stéphane Mallat (École Normale Supérieure de París), Edriss S. Titi (Universitat de Califòrnia a Irvine) i Günter M. Ziegler (Universitat Freie de Berlín). La segona, que es va celebrar el 27 i 28 d’abril del 2017 (vegeu  aquest enllaç), va incloure les xerrades plenàries dels professors Marino Arroyo (Universitat Politècnica de Catalunya), Daniel Peralta-Salas (Instituto de Ciencias Matemáticas de Madrid), Samir Siksek (Universitat de Warwick) i Sara Van de Geer (Swiss Federal Institute of Technology de Zuric).

La tercera edició, el BMD2020, ha estat aplaçat per la Covid-19 fins el 23-24 d’octubre (vegeu aquest enllaç) i es tindrà lloc enterament en format telemàtic. Les xerrades plenàries de la tercera edició estaran a càrrec de Maria Bruna (University of Oxford), Joaquim Serra (ETH Zürich), Susana Terracini (Università di Torino) i Karen Vogtmann (University of Warwick and Cornell University).