El BMD2020 s’ha postposat per la crisi del Covid-19 al 23-24 d’octubre de 2020