+34 933 248 583 scm@iec.cat

La Societat

Comitès i comissions

La Societat

Comitès i comissions

La Societat Catalana de Matemàtiques té diversos Comitès i Comissions a través dels quals la Societat materialitza les seves activitats. Els comitès estables en el temps i que conformen l’estructura directiva de la Societat són la Junta Directiva, el Comitè Científic i el Comitè de Publicacions. El nomenament i cessament dels seus membres correspon a l’Assemblea General de Socis (veure estatuts) i actualment estan compostes pels membres següents:

Junta Directiva (2014–2018)

Els membres electes d’aquesta Junta, escollits per l’Assemblea General de socis el 26 de novembre de 2014, són:

Xavier Jarque i Ribera
President

Universitat de Barcelona (UB)
Més informació

Enric Ventura i Capell
Vicepresident

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Més informació

Iolanda Guevara i Casanova
Adjunta a la vicepresidència

Depertament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (DEGC)
Més informació

Albert Ruiz i Cirera
Secretari

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Més informació

Natàlia Castellana i Vila
Tresorera

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Més informació

Pilar Bayer i Isant
Delegada de l’IEC

Universitat de Barcelona (UB)
Catedràtica del Departament de Matemátiques i Informàtica

Albert Avinyó i Andrés
Vocal

Universitat de Girona (UdG)
Més informació

Abraham de la Fuente Pérez
Vocal

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Núria Fagella Rabionet
Vocal

Universitat de Barcelona (UB)
Més informació

Josep Grané i Manlleu
Vocal

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Catedràtic Emerit

Carles Romero i Chesa
Vocal

IES Manuel Blancafort, La Garriga
Professor d’Ensenyament Secundari jubilat
Més informació

Manel Udina i Abelló
Vocal

IES Sabadell
Professor d’Ensenyament Secundari jubilat i membre equip directiu del MMACA

Comitè Científic

Tomás Alarcón i Cor

Centre de recerca matemàtica (CRM)
Més informació

Àlex Arenas i Moreno

Universitat Rovira i Virgili (URV)
Més informació

Carles Casacuberta i Vergés

Universitat de Barcelona (UB)
Més informació

Luis Victor Dieulefait 

Universitat de Barcelona (UB)
Més informació

Antoni Guillamon i Grabolosa

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Més informació

Tere Martínez-Seara

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Més informació

Artur Nicolau i Nos

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Més informació

Joaquim Ortega-Cerdà

Universitat de Barcelona (UB)
Més informació

Joan Porti i Piqué

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Més informació

Marta Sanz-Solé

Universitat de Barcelona (UB)
Més informació

Joan Solà-Morales i Rubió

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Més informació

Enric Ventura i Capell

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Més informació

Comitè de Publicacions

Albert Avinyó i Andrés

Universitat de Girona (UdG)
Més informació

Rosa Camps i Camprubí

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Titular Universitat del Departament de Matemátiques de la UAB

Julià Cufí i Sobregrau

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Catedràtic Emerit

Enric Ventura i Capell

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Més informació

Corresponding member EMS-SCM

Martí Lahoz Vilalta

Université Paris Diderot – Paris 7 i Universitat de Barcelona (UB)
Més informació

Comissió(ns) Cangur

Secundaria

Lluís Almor Fuster

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat
lluisalmor@gmail.com

Marta Berini López-Lara

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat
mberinill@gmail.com

Daniel Bosch Blanch

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat
dbosch@xtec.cat

Enric Brasó i Campderrós

Prof. jubilat Enseny Secundari/mmaca
enric.braso@mmaca.cat

Martí Casadevall Pou

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat
mcasadev@xtec.cat

Antoni Gomà Nasarre

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat
agoma@xtec.cat

Zael González Sanjuan

Prof d’Enseny Secundari
mgonza36@xtec.cat

Iolanda Guevara Casanova

Prof Enseny Secundari/Dir Gral Ensenyament
iolanda.guevara@gmail.com

Marc Guinjoan Francisco

Prof UAB i director Explorium
guinjo@gmail.com

Mireia Lopez Beltran

Prof. Enseny Secundari/ICE UPC
mireia.lopez@gmail.com

Manel Martínez Pascual

Prof. Ensenyament Secundari
mmart659@xtec.cat

Mariona Petit Vilà

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat
mariona.petit@gmail.com

Joan Radó Punsola

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat
jrado@xtec.cat

Carles Romero i Chesa

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat
cromero@xtec.cat

Joan Solà-Morales Rubió

Prof. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
jc.sola-morales@upc.edu

Manel Udina Abelló

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat/mmaca
mudina4@xtec.cat

Miquel Vilà Renart

Prof. d’Enseny Secundari
mvila2@xtec.cat

Primària

Joan Jareño Ruiz

Prof. Ensenyament Secundari/Creamat
jjareno@xtec.cat

Joana Villalonga Pons 

Prof. Universitat Estocolm
joeneta@gmail.com

Montse Canet Punsola 

Prof. Ensenyament Primari
mcanet1@xtec.cat

Tresa Marimon Farré

Prof. Enseyament Secundari
tresa010@gmail.com

Comisió Copa Cangur

Jaume Monreal Garcies 

Prof. Ensenyament Secundari
jaumemonreal@gmail.com

Marc Guinjoan Francisco

Prof. UAB i director Explorium
guinjo@gmail.com

Comissió Cangur València

Màrius Fullana i Alfonso 

Prof. Universitat Politècnica de Catalunya
mfullana@mat.upv.es

Mª Dolors Arnal Bertomeu 

Prof. Enseyament Secundari
dolorsoliva@hotmail.com

Comissió Cangur Balears

Laura Morera Úbeda

Prof UAB i directora Explorium
cauchyna@gmail.com

Mercè Llabrés Segura

Prof. UIB
merce.llabres@uib.es

Comissió Olimpíada

Josep Grané i Manlleu
Vocal

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Catedràtic Emerit