+34 933 248 583 scm@iec.cat

La Societat

Comitès i comissions

La Societat

Comitès i comissions

La Societat Catalana de Matemàtiques té diversos Comitès i Comissions a través dels quals la Societat materialitza les seves activitats. Els comitès estables en el temps i que conformen l’estructura directiva de la Societat són la Junta Directiva, el Comitè Científic i el Comitè de Publicacions. El nomenament i cessament dels seus membres correspon a l’Assemblea General de Socis (veure estatuts) i actualment estan compostes pels membres següents:

Junta Directiva (2019–2023)

Els membres electes d’aquesta Junta, escollits per l’Assemblea General de socis el 7 de febrer de 2019, són:

Dolors Herbera  i Espinal
Presidenta

Universitat Autònoma Barcelona (UAB)
Més informació

Josep Vives i Santa-Eulàlia
Vicepresident

Universitat de Barcelona (UB)
Més informació

Abraham de la Fuente Pérez
Adjunt a la vicepresidència

Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Més informació

Inmaculada Baldomá i Barraca
Secretària

Universitat Politècnica de Catalunya
Més informació

Albert Granados i Corsellas
Tresorer

IES Pere Vives
Més informació

Aleix Ruiz de Villa
Vocal d’Empresa

Més informació

Montserrat Alsina i Aubach
Vocal de Publicacions

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Més informació

Pilar Bayer i Isant
Delegada de l’IEC

Universitat de Barcelona (UB)
Catedràtica del Departament de Matemátiques i Informàtica

Albert Ruiz Cirera
Vocal

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Més informació

Josep Grané i Manlleu
Vocal

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Catedràtic Emerit

Mireia López i Beltran
Vocal

Prof. Enseny Secundari/ICE UPC
Més informació

Manel Udina i Abelló
Vocal

IES Sabadell
Professor d’Ensenyament Secundari jubilat i membre equip directiu del MMACA

Comitè Científic

Tomás Alarcón i Cor

Centre de recerca matemàtica (CRM)
Més informació

Ester Barrabés Vera

Universitat de Girona (UdG)
Més informació

Luis Victor Dieulefait 

Universitat de Barcelona (UB)
Més informació

Xavier Jarque i Ribera

Universitat de Barcelona (UB)
Més informació

Eulàlia Nualart i Dexeus

Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Més informació

Tere Martínez-Seara

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Més informació

Joan Solà-Morales i Rubió

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Més informació

Gil Solanes i Farrés

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Més informació

Xavier Tolsa i Domenech

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Més informació

Magda Valls i Marsal

Universitat de Lleida (UdL)
Més informació

Enric Ventura i Capell

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Més informació

Comitè de Publicacions

Montserrat Alsina i Aubach

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Més informació

Rosa Camps i Camprubí

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Més informació

Antoni Guillamon i Grabolosa

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Més informació

Enric Ventura i Capell

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Més informació

Corresponding member EMS-SCM

Judith Chamorro Servent

Postdoctoral Contract, Anàlisi de Dades Biomèdiques

Comissió(ns) Cangur

Secundaria

Lluís Almor Fuster

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat
lluisalmor@gmail.com

Marta Berini López-Lara

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat
mberinill@gmail.com

Daniel Bosch Blanch

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat
dbosch@xtec.cat

Enric Brasó i Campderrós

Prof. jubilat Enseny Secundari/mmaca
enric.braso@mmaca.cat

Martí Casadevall Pou

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat
mcasadev@xtec.cat

Antoni Gomà Nasarre

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat
agoma@xtec.cat

Zael González Sanjuan

Prof d’Enseny Secundari
mgonza36@xtec.cat

Iolanda Guevara Casanova

Prof Enseny Secundari/Dir Gral Ensenyament
iolanda.guevara@gmail.com

Marc Guinjoan Francisco

Prof UAB i director Explorium
guinjo@gmail.com

Mireia Lopez Beltran

Prof. Enseny Secundari/ICE UPC
mireia.lopez@gmail.com

Manel Martínez Pascual

Prof. Ensenyament Secundari
mmart659@xtec.cat

Mariona Petit Vilà

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat
mariona.petit@gmail.com

Joan Radó Punsola

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat
jrado@xtec.cat

Carles Romero i Chesa

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat
cromero@xtec.cat

Joan Solà-Morales Rubió

Prof. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
jc.sola-morales@upc.edu

Manel Udina Abelló

Prof. d’Enseny Secundari Jubilat/mmaca
mudina4@xtec.cat

Miquel Vilà Renart

Prof. d’Enseny Secundari
mvila2@xtec.cat

Primària

Joan Jareño Ruiz

Prof. Ensenyament Secundari/Creamat
jjareno@xtec.cat

Joana Villalonga Pons 

Prof. Universitat Estocolm
joeneta@gmail.com

Montse Canet Punsola 

Prof. Ensenyament Primari
mcanet1@xtec.cat

Tresa Marimon Farré

Prof. Enseyament Secundari
tresa010@gmail.com

Comisió Copa Cangur

Jaume Monreal Garcies 

Prof. Ensenyament Secundari
jaumemonreal@gmail.com

Marc Guinjoan Francisco

Prof. UAB i director Explorium
guinjo@gmail.com

Comissió Cangur València

Màrius Fullana i Alfonso 

Prof. Universitat Politècnica de Catalunya
mfullana@mat.upv.es

Mª Dolors Arnal Bertomeu 

Prof. Enseyament Secundari
dolorsoliva@hotmail.com

Comissió Cangur Balears

Laura Morera Úbeda

Prof UAB i directora Explorium
cauchyna@gmail.com

Mercè Llabrés Segura

Prof. UIB
merce.llabres@uib.es

Comissió Olimpíada

Josep Grané i Manlleu
Vocal

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Catedràtic Emerit