Comitès i comissions

Els òrgans de govern de la Societat Catalana de Matemàtiques són l’Assemblea General de socis
i la Junta Directiva, òrgan executiu de l’Assemblea, per la gestió, representació i administració de la Societat.

Els principals comitès són el Comitè Científic i el Comitè de Publicacions. També hi ha altres comissions i grups de treball, a través dels quals la Societat materialitza i desenvolupa els seus objectius, i persones que col·laboren com a enllaç o responsables de diverses activitats de la Societat.

Junta Directiva (2022-26)

Els membres electes d’aquesta Junta, escollits per l’Assemblea General de socis el 30 de novembre de 2022, són:

Montserrat Alsina i Aubach
Presidenta

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Més informació

Josep Vives i Santa-Eulàlia
Vicepresident

Universitat de Barcelona (UB)
Més informació

Margarida Mitjana i Riera
Secretària

Universitat Politècnica de Catalunya
Més informació

Albert Granados i Corsellas
Tresorer

IES Pere Vives
Més informació

Clara Mateo Campo
Vocal  

IES Manuel Blancafort

Laura Prat
Vocal

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Més informació

David Virgili Correas
Vocal

Escola Sant Gregori

                                                          Joaquim Bruna
                                                  Delegat de l’IEC

                                                   Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

                          Núria Fuster Postico
                      Secretària administrativa

                      Institut d’Estudis Catalans

Comitè Científic

Joan Porti i Piqué (chair)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, CRM),
Més informació

Joan Bagaria i Pigrau
Universitat de Barcelona (ICREA, UB),  Més informació

Maria Bruna Estrach
Universitat de Cambridge,  Més informació

Montse Casals Ruiz
Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Més informació

Núria Fagella i Rabionet
Universitat de Barcelona (UB),  Més informació

Gemma Huguet Casades
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Més informació

 

 

 

Joan Eugeni Mateu Bennassar
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Més informació

Salvador Ortiz-Latorre
Universitat d’Oslo, Més informació

Joan Saldaña Meca
Universitat de Girona (UdG), Més informació

Oriol Serra Albó
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Més informació

Comissió de Publicacions

SCM/Notícies
Montserrat Alsina, Universitat Politècnica de Catalunya

Butlletí de la SCM
Antoni Guillamon, Universitat Politècnica de Catalunya
Rosa Camps,  Universitat Autònoma de Barcelona

Reports@SCM
Xavier Bardina, Universitat Autònoma de Barcelona

Publicacions Electròniques de la SCM
Pere Pascual,  Universitat Politècnica de Catalunya

Noubiaix (publicació conjunta amb Feemcat)
Noemí Ruiz (SCM), TecnoCampus Mataró-Maresme 
Carlos Giménez (Feemcat), prof. de secundària

Membre corresponent EMS-SCM

Judith Chamorro Servent
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Enllaços Universitats Xarxa Vives

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB):
Xavier Xarles

Universitat de Barcelona (UB):
Xavier Guitart

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC):
Sebastià Martin  

Universitat Pompeu Fabra (UPF):
Eulàlia Nualart Dexeus

Universitat de Lleida (UdL):
Josep Ma. Miret

Universitat de Girona (UdG):
Albert Avinyó i Andrés

Universitat Rovira i Virgili (URV):
Maria Bras Amorós

Universitat Illes Balears (UIB):
Tomeu Coll

Universitat Jaume I (UJI)
Vicens Gimeno Garcia 

Universitat de València (UV):
Juan Monterde

Universitat Politècnica de València (UPV):
Marius Fullana i Alfonso

Universitat d’Alacant:
Xaro Soler Escrivà

Coordinació premis

Premi Noether:  Joaquim Roé Vellvé

Premi Galois:  Oriol Serra Albó

Premi Albert Dou:  Armengol Gasull Embid

Premi Sistemes Dinàmics Barcelona:  Amadeu Delshams

Olimpíada Matemàtica Catalana

Coordinació
Josep Grané, Universitat Politècnica de Catalunya
José Luis DíazUniversitat Politècnica de Catalunya

President tribunal
Xavier Ros Oton,  Universitat de Barcelona, ICREA

Comissió Cangur

Coordinació Prova Cangur

Lluís Almor Fuster, prof. secundària jubilat
Marta Berini López-Lara, prof. secundària jubilada
Antoni Gomà Nasarre, prof. secundària jubilat
Joan Jareño Ruiz, prof. secundària jubilat
Mireia López Beltran, prof. secundària/ICE UPC
Mariona Petit Vilà, prof. secundària jubilada

Coordinació altres concursos

Copa Cangur:
Marc Guinjoan Francisco

Problemes a l’esprint, Marató i Olitele:
Dani Bosch Blanc, Antoni Gomà Nasarre, Miquel Vilà Renart

Concurs de relats:
Mariona Petit Vilà, Joan Miralles de Imperial

Concurs de cartells:
Manel Martínez Pascual

 
Col·laboradors

Nèstor Abad Viñas, prof. secundària
Maribel Barrionuevo Peñalver, prof. secundària jubilada
Daniel Bosch Blanch, prof. secundària jubilat
Enric Brasó i Campderrós, prof. secundària jubilat
Martí Casadevall Pouprof. secundària jubilat
Tuti Comalat Navarra,  prof. primària 
Abraham de la Fuente Pérezprof. secundària 
Iolanda Guevara Casanovaprof. secundària/dept. Educació 
Marc Guinjoan Francisco, prof. divulgació
Tresa Marimón Farré, 
prof. secundària 
Manel Martínez Pascualprof. secundària 
Joan Miralles de Imperial Llobet,
 prof. universitat jubilat
Victòria Mitjans Soler, 
prof. secundària 
Guillem Perarnau Llobet
 prof. universitat (UPC)
Joan Radó Punsolaprof. secundària jubilat
Cyntia Riquelme Carvallo
prof. primària i ESO 
Joan Solà-Morales Rubióprof. universitat (UPC)
Manel Udina Abellóprof. secundària jubilat
Miquel Vilà Renartprof. secundària 

Cangur País Valencià

Màrius Fullana i Alfonso (coordinador), Universitat Politècnica de València
Ma. Dolors Arnal Bertomeu, prof. Secundària

Cangur Balears

Pedro Berruezo (coordinador)

Representants de la SCM a comitès i comissions

Comitè espanyol de matemàtiques (CEMAT), 
vincle amb la Unió Matemàtica Internacional (IMU)

Comitè executiu
Montserrat Alsina Aubach
Dolors Herbera Espinal (secretària CEMAT) 

Comissió d’Educació (vinculada a ICMI)
Montserrat Alsina Aubach (secretària)

Comissió de Història de les Matemàtiques
Maria Rosa Massa Esteve

Comissió per les dones en matemàtiques
Judit Chamorro Servent