Activitats

La SCM organitza activitats diverses, sigui en l’àmbit de la recerca, la docència o la divulgació, per afavorir el desenvolupament de les matemàtiques.  Les activitats poden anar dirigides a un públic general, o bé més específicament a alumnes, mestres,  professors o investigadors. Les presentem classificades en congressos, jornades i formació. 

Trobareu un apartat específic per publicacions, premis i concursos. 

A l’apartat de congressos hi trobareu:  el Barcelona Mathematical Days i les trobades conjuntes amb altres societats científiques.

Les sèries de jornades giren al voltant de diverses temàtiques, amb la finalitat de reflexió conjunta, intercanvi o formació, algunes organitzades conjuntament amb altres entitats.

  • Jornada d’Ensenyament de les Matemàtiques.
  • Jornada “La Funció de les dades”.
  • Jornada IDM, Dia Internacional de les Matemàtiques.
  • Jornada Dones Matemàtiques Catalanes.
  • Jornada TFM, Treballs Finals de Màster. 

A l’apartat de formació hem agrupat els programes de formació per a joves, com Estalmat i Bojos per les matemàtiques. 

Part de les activitats s’organitzen conjuntament amb altres entitats, com la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques de Catalunya (FEEMCAT), la Societat Catalana d’Estadística, l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial (ACIA)  i les pròpies universitats catalanes. També hi  col·labora el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA) o altres institucions del país.

Lorem ipsum…

Fill
Fill

Lorem ipsum…

Lorem ipsum…

Fill

NOTÍCIES D'ACTIVITATS