+34 933 248 583 scm@iec.cat

Premis i Ajuts

Fons de Promoció d’Activitats (FPA)

Premis i Ajuts

Fons de Promoció d’Activitats (FPA)

Des de fa ja prop de vint anys, la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) gestiona el Fons de Promoció d’Activitats, destinat a donar petits ajuts econòmics per a activitats relacionades amb qualsevol àmbit de les matemàtiques (docència, recerca o divulgació) i organitzades per matemàtics/ques catalans/es.

Aquesta iniciativa va començar el 2001 amb uns recursos econòmics provinents del superàvit de l’organització del 3ECM, el Tercer Congrés Europeu de Matemàtiques, organitzat per l’European Mathematical Society a Barcelona el juliol de l’any 2000. La molt bona gestió d’aquell congrés que es va fer des de les institucions i universitats catalanes, encapçalades per l’SCM, a part d’aconseguir un èxit ben reconegut —el 3ECM es recorda encara avui com un dels millors congressos europeus d’aquesta sèrie—, va deixar un superàvit econòmic considerable que l’organització va donar a l’SCM amb la condició que es dediqués íntegrament a subvencionar activitats directes dins l’àmbit de la nostra societat.

Així doncs, des de la creació del Fons de Promoció d’Activitats l’any 2001, l’SCM ha mantingut oberta una convocatòria anual d’ajuts per a activitats de matemàtiques organitzades a Catalunya. La determinació de l’import total anual destinat a cada convocatòria, així com la resolució de la convocatòria (habitualment dues vegades l’any), la fa la Junta de l’SCM.

Durant tots aquests anys aquesta iniciativa ha funcionat ininterrompudament i ha estat molt ben acollida i valorada per la comunitat matemàtica catalana (podeu veure aquí un històric dels ajuts concedits els últims anys). L’any 2016 el fons inicial es va exhaurir, però la Junta Directiva de l’SCM, a proposta de l’Assemblea General de socis del dia 3 de novembre de 2016, va decidir de fer-hi una aportació anual amb recursos propis per tal de mantenir viva l’oferta d’ajuts mb la intenció que aquest acord perduri en el temps.

Els socis de l’SCM que vulguin fer una sol·licitud al Fons de Promoció d’Activitats cal que omplin el formulari Formulari FPA de la SCM

La convocatòria estarà oberta permanentment i serà resolta per la Junta de l’SCM dos cops l’any, a l’octubre i a l’abril. Entre les dues resolucions es podrà exhaurir, com a màxim, l’assignació anual disponible.