+34 933 248 583 scm@iec.cat

Publicacions

Activitats

Activitats d’Educació

La Societat Catalana de Matemàtiques neix de manera formal el 1986 per l’escissió d’una Societat més gran, la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques (SCCFQM).

L’any 1978 es va iniciar la publicació d’un Butlletí de la Secció que contenia, d’una banda, articles d’alta divulgació i de l’altra, informació sobre activitats matemàtiques a Catalunya i arreu del món. Aquell Butlletí apareixia amb molta regularitat i va tenir un paper decisiu en l’arrencada de la Secció de Matemàtiques.

L’any 1995 es va publicar el primer volum de la revista SCM/Notícies, amb l’objectiu de publicar totes les activitats portades a terme per la comunitat catalana de matemàtiques. El Notícies inclou també una secció de resolució de problemes de matemàtiques (de nivell mitjà/alt).

Des de llavors ençà la SCM ha anat introduint noves revistes periòdiques. El NouBiaix dedicada a l’educació matemàtica, i que editem en col·laboració amb la Federació d’Entitats d’Ensenyants de Matemàtiques de Catalunya (FEEMCAT), i que és hereva de la revista Biaix impulsada per l’associació de professors de matemàtiques de les terres meridionals. I els Reports/SCM, revista en format electrònic on es publiquen treballs novells de joves investigadors.

Els socis de la SCM reben els dos volums anuals de cadascuna de les revistes: Bulletí, Notícies i NouBiaix. En els següents enllaços trobareu el contingut corresponents a cadascuna de les publicacions/SCM.