ACTIVITATS

Altres Activitats

A més de les activitats de docència i de recerca, l’SCM organitza, coorganitza i promou moltes altres activitats que no són fàcils d’enquadrar dins de les anteriors. Són activitats que tenen caràcter institucional o acadèmic, que molts cops tenen un interès transversal per a tots els socis i que poden tenir recorregut internacional, català i propi de l’SCM. A més, algunes d’aquestes activitats tenen continuïtat històrica, però d’altres són de caràcter intrínsecament puntual.

A tall d’exemple, podríem considerar les activitats següents, que mostren diferents perfils:

  • La Trobada Matemàtica. Aquesta activitat va tenir repercussió rellevant dins de l’SCM durant molts anys. Era la trobada científica anual de l’SCM i incloïa xerrades científiques i debats al voltant de la realitat de la nostra comunitat i de les connexions que tenia a l’exterior. La darrera, la 18a Trobada Matemàtica, es va fer l’any 2015, i es va parlar de sistemes de votacions i de teoria de jocs.
  • «Abel in Barcelona». El Comitè Abel és el comitè científic que cada any concedeix el Premi Abel de Matemàtiques. Aquest comitè es reuneix físicament tres cops l’any, i la darrera trobada la va fer en una seu de Noruega. L’any 2016, quan la professora Marta Sanz-Solé en formava part, la reunió va tenir lloc a l’Institut d’Estudis Catalana. L’IEC (amb el suport de l’SCM) i el consultat noruec a Barcelona van ser els hostes de l’esdeveniment.