+34 933 248 583 scm@iec.cat

Activitats

Activitats de Recerca

Activitats

Activitats de Recerca

En l’àmbit de la recerca matemàtica, les activitats s’organitzen tant en col·laboració amb actors de referència a Catalunya (universitats, instituts de recerca, Barcelona Graduate School of Mathematics, etc.) com amb societats matemàtiques d’arreu.