+34 933 248 583 scm@iec.cat

Convocatòria premi Emmy Noether 2022

Oct 20, 2021

Convocatòria del Premi Emmy Noether de la SCM per a Treballs Fi de Grau de Matemàtiques.

Premi per a estudiants del grau de Matemàtiques que defensen el Treball de Fi de Grau (TFG). La primera edició va ser l’any 2016.

  • Import del premi: 800 €
  • Import de la menció: 400 €

En cas que el jurat doni més d’un premi o menció ex aequo se seguirà la regla següent: la quantitat total repartida serà d’un màxim de 1600 € i la dotació per premi és el doble que per menció.

Termini d’admissió de candidatures de l’edició 2022: 3 de desembre de 2021, a les 13 hores.

Poden prendre-hi part estudiants del grau de Matemàtiques de la UAB, UB i UPC que defensin el TFG entre l’1 de gener de 2021 i el 31 d’octubre de 2021.

Per a més informació contacteu amb Joquim Roe.

Share This