+34 933 248 583 scm@iec.cat

El CRM rep l’acreditació Maria de Maeztu

El CRM ha rebut la distinció d’excel.lència Maria de Maeztu. La resolució es va publicar el 16 de juliol per la Agència Estatal d’Investigació (AEI).
El programa d’excel.lència ‘Severo Ochoa’ i ‘Maria de Maeztu’ financia i reconeix la recerca de centres i d’unitats, respectivament, de qualsevol àrea cièntifica. El programa d’enguany ha atorgat set distincions ‘Severo Ochoa’ i sis distincions Maria de Maeztu’ de les 17 i 33 sol.licituds respectives. Més informació a https://www.ciencia.gob.es/site-web/Noticias/2021/Julio/Siete-centros-y-seis-unidades-consiguen-los-sellos-de-excelencia-Severo-Ochoa-y-Maria-de-Maeztu.html
Aquesta és la segona vegada que el CRM rep aquesta distinció. La primera va ser al 2015 mitjançant la BGSMATH.
Share This