+34 933 248 583 scm@iec.cat

Resolució premi Emmy Noether 2021

Guanyador

Self-similar profiles in Analysis of Fluids. A 1D model and the compressible Euler equations

Gonzalo Cao Labora
Universitat Politècnica de Catalunya

Menció ex aequo

Criptografia basada en isogènies

Enric Florit Zacarías
Universitat de Barcelona

Mesures de Zygmund

Laia Weisz Font
Universitat Autònoma de Barcelona

Guanyadors

Oscillatory integrals and Kayeka conjecture

Jaume de Dios
Universitat Autònoma de Barcelona

Menció:

Lefschezt properties in algebra and geometry

Martí Salat
Universitat de Barcelona

Període

Any natural 2020

Lliurament de premis

Data
23 d’abril de 2021

Institut d’Estudis Catalans
Sala Pi i Sunyer

Institut d’Estudis Catalans
Sala Pi i Sunyer

Resolució del premi Emmy Noether 2020

El premi Emmy Noether (1882-1935) és per a estudiants del grau de Matemàtiques que defensen el Treball de Fi de Grau (TFG) a una de les universitats del principat. La primera edició va ser l’any 2017 (treballs defensats l’any 2016).

  • Import del premi: 800 €
  • Import de la menció: 400 €

En cas que el jurat doni més d’un premi o menció ex aequo se seguirà la regla següent: la quantitat total repartida serà d’un màxim de 1600 € i la dotació per premi és el doble que per menció.

La informació específica (bases, formulari de participació, etc) referent a la convocatòria present (o anteriors) la trobareu en les notícies destacades més avall. A l’apartat de resolucions trobareu tota la informació sobre les resolucions de convocatòries anteriors (cas que estiguin accessibles).

En aquesta edició el jurat voldria fer constar que la tria ha estat especialment difícil per la gran qualitat dels treballs presentats. Pràcticament tots superen amb escreix el nivell esperat en un treball de fi de grau.

Jurat

Núria Vila (Presidenta)
Universitat de Barcelona

Maria Alberich
Universitat Politècnica de Catalunya

Sílvia Cuadrado
Universitat Autònoma de Barcelona

Xavier Bardina
Universitat Autònoma de Barcelona

Jordi Marzo
Universitat de Barcelona

Share This