Resolució premi Emmy Noether 2022

Guanyador

Iteration of transcendental functions

Àlex Rodríguez Reverter
Universitat de Barcelona

Menció ex aequo

Bijective enumeration of constellations in higher genus

Jordi Castellví
Universitat Politècnica de Catalunya

Bhargava cubes and elliptic curves

Martí Oller Riera
Universitat Politècnica de Catalunya

Guanyadors

Oscillatory integrals and Kayeka conjecture

Jaume de Dios
Universitat Autònoma de Barcelona

Menció:

Lefschezt properties in algebra and geometry

Martí Salat
Universitat de Barcelona

Període

Any natural 2021

Lliurament de premis

Data
22 d’abril de 2022

Institut d’Estudis Catalans
Sala Pi i Sunyer

Institut d’Estudis Catalans
Sala Prat de la Riba

Resolució del premi Emmy Noether 2022

El premi Emmy Noether (1882-1935) és per a estudiants del grau de Matemàtiques que defensen el Treball de Fi de Grau (TFG) a una de les universitats del principat. La primera edició va ser l’any 2017 (treballs defensats l’any 2016).

  • Import del premi: 800 €
  • Import de la menció: 400 €

En cas que el jurat doni més d’un premi o menció ex aequo se seguirà la regla següent: la quantitat total repartida serà d’un màxim de 1600 € i la dotació per premi és el doble que per menció.

La informació específica (bases, formulari de participació, etc) referent a la convocatòria present (o anteriors) la trobareu en les notícies destacades més avall. A l’apartat de resolucions trobareu tota la informació sobre les resolucions de convocatòries anteriors (cas que estiguin accessibles).

En aquesta edició el jurat voldria fer constar que la tria ha estat especialment difícil per la gran qualitat dels treballs presentats. Pràcticament tots superen amb escreix el nivell esperat en un treball de fi de grau.

Jurat

Joan Carles Naranjo (President)
Universitat de Barcelona

Montse Alsina
Universitat Politècnica de Catalunya

Regina Martínez
Universitat Autònoma de Barcelona

Albert Clop
Universitat de Barcelona