L'Catalan Mathematical Olympiad en el marc de la International Matematical Olympiad (IMO)

Les primeres competicions matemàtiques

A partir de l’any 1894 a Hongria es van desenvolupar els concursos Eötvös que es consideren les primeres competicions matemàtiques d’abast nacional. Era l’època de finals del segle XIX en què també es va iniciar un procés que va culminar en les Olimpíades de l’època moderna.

Aquest tipus de competicions es van anar estenent pel centre i l’est d’Europa i també a Canadà i els Estats Units amb una estructura de concurs que és la que ha perdurat: dues sessions, cada una d’algunes hores de durada en què es proposen tres problemes que es puntuen cada un sobre 7 punts.

Aleshores l’any 1958 a Romania va néixer la idea d’una Olimpíada Internacional de Matemàtiques (IMO), que es presenta amb la idea d’un campionat mundial per a estudiants de secundària (“the World Championship Mathematics Competition for High School students and is held annually in a different country”). La primera edició es va fer el 1959 amb la participació de 7 països i des d’aleshores s’ha fet cada any (excepte 1980 per adaptació del calendari) en diferents contrades. Actualment són més de 100 els països participants. A la web oficial del concurs es pot trobar una informació completíssima de totes les edicions.

Antecedents a l'Estat espanyol

A Espanya la primera convocatòria d’una Olimpiada Matemática Española va ser l’any 1964, per part de la RSME (Real Sociedad Matemática Española) i el Ministerio del qual en aquell moment depenien les universitats, atenent el fet que la primera fase es vinculava als anomenats “distritos universitarios”, de cadascun dels quals es classificaven tres concursants per a la fase estatal. L’OME es va anar consolidant però fins a l’any 1983 Espanya no va participar a la IMO.

A la web de l’olimpíada matemàtica espanyola (OME), plantegen l’activitat com “una competición entre jóvenes estudiantes, cuyo objetivo primordial es estimular el estudio de las Matemáticas y el desarrollo de jóvenes talentos en esta Ciencia” i ben bé es pot dir que, tot i que des d’aquell any els estudiants espanyols no han aconseguit cap medalla d’or i només 7 medalles de plata (la darrera del català Pau Cantos l’any 2020) internacionalment es considera que la matemàtica espanyola té un lloc destacat i, de fet, com diu a la web de l’OME bona part dels nostres matemàtics més coneguts provenen de les Olimpíades.

A Catalunya les primeres competicions matemàtiques van tenir lloc a la universitat de Barcelona

L’any 1964 i següents, a casa nostra la primera fase es deia del “Distrito universitario de Cataluña y Baleares” i es desenvolupava a la Universitat de Barcelona (UB) amb un impuls decidit de part del professor Josep Vaquer.

Tanmateix al cap d’uns quants anys, a mitjans dels anys 70, la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) va prendre la iniciativa en l’organització de l’Olimpíada, no es va seguir la idea dels districtes universitaris, i amb ple encert es va convocar una fase catalana única, amb el benentès que des de fa uns anys, el mateix dia es pot participar a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. En aquest lloc web es podrà trobar àmplia informació de la fase catalana de l’Olimpíada des de l’edició XXXII, a partir de la immensa tasca que va fer Carles Romero.

MÉS INFORMACIÓ

Els lectors interessats podran completar-ho amb la consulta de la publicació SESSIONS DE PREPARACIÓ PER A L’OLIMPÍADA MATEMÀTICA una de les publicacions electòniques de la SCM que en la segona part té una referència històrica. L’edició d’aquesta publicació va anar a cura de Josep Grané, ànima de l’impuls que des dels anys 90 del segle XX ha tingut l’Olimpíada a Catalunya.