Convocatòria ESTALMAT 2023

Us anunciem la convocatòria del procés de selecció per a la vint-i-unena promoció d’Estalmat ­Catalunya (2023-2025)

Objectiu del projecte ESTALMAT: El projecte ESTALMAT té com objectiu estimular l’especial habilitat i l’afició en Matemàtiques de l’alumnat català amb data de naixement l’any 2010 o l’any 2011.

Activities: dissabtes al matí de les 10:00 a les 13:00 h, del període lectiu dels cursos 2023-2024 i 2024-2025, a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC, a Barcelona. Gratuïtes per a l’alumnat seleccionat. Les famílies s’hauran de comprometre a portar-los i recollir-los.

Termini d’inscripció: del 15 de maig al 7 de juny de 2023.  La inscripció és individual, a càrrec de la mare, el pare o tutor/a legal, a través d’un form a la pàgina web www.estalmat.org. on també hi ha informació detallada del programa.
Caldrà que indiquin en quina de les poblacions indicades desitjarien fer la prova.

El procés de selecció es realitzarà en dues fases:

1a Fase: Prova de selecció. Dissabte 10 de juny de 2023. Horari: 10:00- 12:00 h a les ciutats de Barcelona, Palafrugell, Lleida i Reus.

La prova s’avaluarà de manera anònima, valorant els raonaments de les respostes detallades que es demanen per als quatre problemes de què consta la prova. La valoració no es farà pública ni es donarà informació personalitzada; únicament s’utilitza per a la preselecció.

Segona fase amb les mares, pares o tutors dels participants preseleccionats segons la valoració de la 1a fase i, individualment, amb cada participant preseleccionat.

Informació de la convocatòriahttp://www.estalmat.cat/

Bases de la convocatòria:

ENLLAÇ A FORMULARI INSCRIPCIÓhttps://www.cangur.org/estalmat/20232025/inscripcio.php

Trobareu tota la informació del projecte a: https://www.cangur.org/estalmat/20232025/infroma-estalmat-23.pdf

Enllaç a proves d’anys anteriors: https://www.cangur.org/estalmat/index.php#provesante

Per qualsevol dubte: estalmat.cat@gmail.com