4a edició Jornada “La funció de les dades en la Intel·ligència Artificial”

La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), la Societat Catalana d’Estadística (SoCE) i l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial (ACIA), organitzem conjuntament aquest any la quarta edició de la Jornada “La funció de les dades”, dedicada al món de la intel·ligència artificial, i titulada “La funció de les dades en la intel·ligència artificial”. Es tracta d’un tema de màxima actualitat després de l’impacte social d’eines noves com els generadors de converses i textos artificials com el ChatGPT.

Jornada “La funció de les dades en la intel·ligència artificial”

Divendres 17 de novembre, 9:00-13:00
Sala d’actes,  Facultat de Matemàtiques i Estadística, UPC

 

PONÈNCIES

Borja Velasco |Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
Causalitat i Machine Learning

Jean Michel Loubes| Université Paul Sabatier-Toulouse III
Quantificació del biaix en la presa de decisions algorítmiques

Axel Brando | Barcelona Supercomputing Center
Modelització de la Incertesa mitjançant Sistemes Basats en Intel·ligència Artificial

Cristian Pachón Universitat Politècnica de Catalunya
eXplainable Artificial Intelligence: hauria de confiar en tu?

 

La sèrie de jornades “La funció de les dades” posa en valor les dades i el seu impacte en tots els àmbits del coneixement, tant en les ciències físiques i naturals com en les ciències humanes. Les edicions anteriors han estat dedicades al món de l’empresa (2019), al món biomèdic  (2021) i al món de la política i la comunicació (2022).

La celebració d’aquestes jornades respon a la voluntat de les tres societats de col·laborar en la promoció i la difusió de l’anàlisi de dades com a eina útil al servei de la societat catalana i de tots els seus sectors científics, tecnològics, empresarials i socials.

La jornada tindrà lloc a la Sala d’actes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC,  el 17 de novembre, de 9:00 a 13:00, amb quatre conferències impartides per especialistes de primer nivell.

Més detalls sobre el programa a https://www.crm.cat/jornada-de-dades-2023/