Aprovació per l'Unesco del dia internacional de les Matemàtiques

L’UNESCO aprovarà el 14 de març com el dia internacional de les Matemàtiques amb el lema ‘Mathematics is everywhere’

El proper mes de novembre, per iniciativa de l’IMU, l’UNESCO aprovarà el 14 de març, que ja era el famós Pi Day, com a dia internacional de les Matemàtiques.

El lema que ha triat l’IMU per aquest any és ‘Mathematics is everywhere’. 

Trobareu tota la informació a la web https://www.mathunion.org/outreach/IDM

Adicionalment, la web  https://www.idm314.org difondrà les activitats que es facin en relació al dia internacional de les Matemàtiques