Resolució premi Albert Dou 2018

Guanyador

Políedres i papiroflèxia modular

Jaume Coll

Guanyadors

Oscillatory integrals and Kayeka conjecture

Jaume de Dios
Universitat Autònoma de Barcelona

Menció:

Lefschezt properties in algebra and geometry

Martí Salat
Universitat de Barcelona

Període

Any natural 2018

Lliurament de premis

Data
Abril de 2019

Institut d’Estudis Catalans