Resolució premi Albert Dou 2010

Guanyador

Matemàtiques i Internet: 101 anys de teoria de cues.

Rosario Delgado
Universitat Autònoma de Barcelona

Guanyadors

Oscillatory integrals and Kayeka conjecture

Jaume de Dios
Universitat Autònoma de Barcelona

Menció:

Lefschezt properties in algebra and geometry

Martí Salat
Universitat de Barcelona

Període

Any natural 2010

Lliurament de premis

Data
Abril de 2011

Institut d’Estudis Catalans