Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Matemàtiques

Assumpció Català (1925-2009)

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Matemàtiques (en honor d’Assumpció Català i Poch) ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació de matemàtiques 

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Matemàtiques (en honor d’Assumpció Català i Poch)

17a convocatòria del Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia que s’ofereix a la millor tesi doctoral en matemàtiques defensada en els darrers cinc anys o al millor treball d’investigació sobre matemàtiques. Els treballs hauran de ser inèdits.
En el cas que el treball no estigui escrit en català, caldrà adjuntar un resum en català de no més de 4000 caràcters.

  • Import del premi: 4000 €

El premi no tindrà menció ex aequo, ni accéssits. L’acceptació del premi comporta el compromís d’escriure un text de revisió sobre el treball guanyador, en català que serà publicat en una de les col·leccions de la Secció de Ciències i Tecnologia

Termini d’admissió de candidatures de l’edició 2022: 3 de desembre de 2021, a les 13 hores.