Convocatòria premi Albert Dou 2023

Albert Dou i Mas de Xexàs (Olot 1915 – Sant Cugat del Vallès, 2009)

Cartell Convocatòria Premi Sant Jordi Albert Dou 2023

Convocatòria del Albert Dou de la SCM per al millor treball de divulgació matemàtica

El premi Albert Dou a la divulgació matemàtica, té periodicitat biennal i està adreçat a l’autor o autora d’un treball realitzat en els dos anys naturals abans de la convocatòria, que contribueixi a fer visible la importància de les matemàtiques en el nostre món i a transmetre el coneixement matemàtic a un public ampli. La primera edició va ser l’any 2010.

  • Import del premi: 2500 €
  • El treball premiat serà sotmès per publicació al Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques.

Termini d’admissió de candidatures de l’edició 2023: 2 de desembre de 2022, a les 13 hores.

Els treballs han de tenir un màxim de 40 pàgines i han de ser redactats en llengua catalana.

Per a més informació contacteu amb Armengol Gasull.