1r Concurs universitari de vídeos educatius de matemàtiques

More information

Fins el 28 de febrer de 2023.

1r Concurs universitari de Vídeos Educatius de Matemàtiques

Des del projecte Numerical Factory s’impulsa la primera edició del concurs de vídeos educatius sobre temes de matemàtiques a nivell universitari. La participació està oberta a tot l’estudiantat i professorat universitari, així com al professorat de secundària que hi vulgui participar. Es pot participar en grup o de forma individual.

Cal que els vídeos siguin vídeos d’animació i no es consideraran aquells que s’obtinguin únicament filmant una explicació a la pissarra o escriure a mà en una tableta. El referent principal podria ser 3Blue1Brown (de Grant Sanderson) i també alguns altres com ara Think Twice o Mathologer.

Per més informació, consultar el WEB.