Meeting of mathematical societies PTM RSME SEMA and SCM

Trobada conjunta de les societats matemàtiques:  Polskie
Towarzystwo Matematyczne (PTM = Polish Mathematical Society),
Real Sociedad Matemática Española (RSME), Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA) i Societat Catalana de Matemàtiques (SCM).