Mathematics Education Seminar, CEMAT

Seminari sobre Educació matemàtica a tots els nivells escolars, conjunt de les societats membres del Comitè espanyol de Matemàtiques, en el que participem com a SCM. Es realitza, com es tradicional, al Centro Internacional de Encuentros Matemáticos (CIEM) de la Universitat de Cantabria, a Castro Urdiales.

El tema d’aquest any és l’Accés a la professió docent.

  • Perspectiva internacional de l’accés a la funció docent
  • Coneixement matemàtic per accedir-hi. Quines matemàtiques es requeririen per accedir a la funció docent?
  • Coneixement didàctic per accedir-hi. Quin coneixement didàctic es requereix i com avaluar-ho per accedir a la funció docent?
  • La pràctica educativa i l’accés a la funció docent.
  • Debilitats i fortaleses de les proves d’accés a la funció docent. Alternatives.