17:00 Conferència “Conjectura de la monodromia”

Conferència a càrrec del Dr. Guillem Blanco (KU, Leuven, Bèlgica)
Membre de l’Acadèmia Jove Matemàtica Europea (European Mathematical Young Academy, EMYA)

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Matemàtiques (en honor d’Assumpció Català i Poch), com a millor tesi llegida a Catalunya en els darrers 5 anys.