Ponents

16:00-17:00

  • Marc Cano i Cànovas, “Convergència cap al Moviment Brownià”, Abstract
  • Roger Gómez López, “Distribució límit dels exponents espectrals de Hodge per singularitats de corbes planes”, Abstract
  • Alvaro Gonzàlez, “Extensió de funcions phi-Lipschitz i aplicacions”, Abstract
  • Paloma López Larios, “Comptant subgrups utilitzant autòmats de Stallings i generalitzacions”, Abstract

17:30-18:45

  • Rafael Martínez, “A la distància Gromov-Hausdorff entre espais compactes”, Abstract 
  • Pablo Nicolás Martínez, “Cohomologia de Poisson: antic i nou”, Abstract
  • Philip Pita,  “Jet transport per a mètodes Generals Lineals”, Abstract
  • Noelia Sánchez Ruiz, “Dualitat de Matlis, sistemes inversos i classificació d’àlgebres artinianes”, Abstract
  • Sergi Sanchez Aragon, “Grafs de Cayley i monoides d’endomorfismes”, Abstract