Publicats els Premis Cangur 2024

Ja es pot consultar la llista de premis en el Cangur 2024.  Enllaç.

Tal com s’anuncia en la convocatòria oficial del concurs, els 15  participants de cada nivell amb millors puntuacions  (o algun més si es produeixen empats en el 15è lloc) constitueixen la llista de persones premiades en el Cangur 2024.

En cada nivell s’atorguen

  • 3  premis de pòdium
  • 6 premis que s’indiquem com premis A
  • 6 premis que s’indiquem com premis B

Els centres que tenen concursants amb premi, i el professorat enllaç en aquests centres, ja han rebut un missatge  per tal que faci arribar a l’organització les dades per convidar formalment alumnes i  famílies i representants del centre per al solemne acte que se celebrarà

el dia 27 de maig
a  les 6 de la tarda
a l’auditori AXA de l’Illa Diagonal, a Barcelona

Oportunament trobareu en aquesta pàgina l’enllaç a la llista de mencions de l’1% que no és possible convidar a l’acte d’entrega de premis  (hi haurà més de 1.1100 persones amb menció) i aleshores rebran un diploma especial i un obsequi al seu centre.


ESTALMAT-Catalunya,  un tema que us pot interessar

El programa ESTALMAT és una activitat en què,  al llarg dels dissabtes del període lectiu de dos cursos acadèmics, s’ofereix formació matemàtica a un grup de 25 alumnes de Catalunya. Les sessions es duen a terme a Barcelona. En aquesta pàgina de premis-Cangur creiem que ajuda a donar tota la vàlua que té aquest programa la notícia que del grup de segon d’Estalmat  d’aquest curs 2023-24 hi ha 6 alumnes que tenen premi Cangur i del grup de primer en són 7.

  • Prova de selecció per a Estalmat-Catalunya, cursos 2024-25 i 2025-26: dia 1 de juny
  • Adreçada a alumnes amb any de naixement 2011 o 2012
  • Informació completa i formulari d’inscripció  a   www.estalmat.cat