Cangur 2024: llistes del millor 5,5%

Relacions del 5,5% de concursants amb
les millors puntuacions de cada nivell

LLISTES PROVISIONALS

Superat el termini de moltes consultes alhora, cosa que feia que el servidor s’alentís extraordinàriament (o fins i tot es col·lapsés) ara ja es poden consultar les llistes del millor 5,5%  a la pàgina web de gestió del Cangur.

  • Les llistes encara són provisionals atenent al fet que, encara hi ha un cert nombre de concursants NA (No Avaluat) (fins fa uns dies deia NP (No s’han pogut Puntuar) degut a un nombre desmesurat, impensable, de presentacions incompletes dels fulls de respostes (no revisats adequadament per part dels centres). S’ha fet una revisió ràpida però s’està mirant  d’avaluar la puntuació en cada cas, redactar oportunament la resposta a cada centre, i donar les llistes per definitives.
  • Si una persona no apareix en aquestes llistes i va ser concursant del Cangur pot preguntar la seva puntuació al professorat del centre.  En la inscripció els centres han donat el vistiplau al compromís d’informar tots els seus alumnes de la puntuació obtinguda i donar-los un diploma de participació.
  • Quan les puntuacions s’elevin a definitives la llista que es publicarà serà del 6% de millors concursants.

Contacte per a aquest tema:   puntuacionscangur@gmail.com
Les consultes o peticions de revisió d’alguna puntuació s’han de fer, preferentment, a través del professorat del centre.
Si hi escriviu, si us plau feu constar el codi oficial, de 8 dígits,  del centre.