+34 933 248 583 scm@iec.cat

Notícies

Notícies sobre SCM

Notícies

Notícies sobre SCM

Premi Abel 2020

Premi atorgat Hillel Furstenberg i Gregory Margulis per l’ús pioner de mètodes probabilístics i dinàmics en teoria de grups, teoria de nombres i combinatòria.