Report "Gender Gap in Science Book"

En ocasió del “Dia Internacional de les Noies i les Dones en Ciència”, el 11 de febrer, el Gender Gap in Science project, ens fa arribar una versió preliminar del report Gender Gap in Science Book. El podeu trobar a

Gender Gap

Aquest llibre està editat per Colette Guillopé and Marie-Françoise Roy i és una iniciativa de la Comission of Women in Mathematics de la International Mathematical Union.