Barcelona Mathematical Days BMD2020

La Societat Catalana de Matemàtiques us invita a participar de la tercera edició dels Barcelona Mathematical Days.  Aquesta conferència triennal se centra en els tópics actuals de recerca en diverses àrees de les Matemàtiques.

Les conferències plenàries i les sessions temàtiques han estat seleccionades pel comitè científic de la SCM. La SCM agraeix especialment als organitzadors de les sessions temàtiques i a tota la comunitat matemàtica local pel suport a aquest esdevinement.

La inscripció està oberta des del 3 de febrer. Trobareu més informació a BMD2020