+34 933 248 583 scm@iec.cat

Xavier Ros-Oton guardonat amb la Stampacchia Gold Medal 2021

En Xavier Ros-Oton és el guanyador de la Stampacchia Gold Metal, 2021 atorgada per la Unione Matematica Italiana (UMI) i la Ettore Majorana Foundation (Erice).

L’Stampacchia God Metal és un premi internacional que s’atorga cada tres anys a joves matemàtics i matemàtiques per les seves contribucions en el Càlcul de variacions.

La més sincera enhorabona al Xavier per aquest gran reconeixement. Podeu trobar tota la informació aquí

Share This