Resolució premi Emmy Noether 2019

Guanyadors ex aequo

Renormalization in complex dynamics

Abel Hernández Ruiz
Universitat de Barcelona

Teoria K per C-àlgebres: la successió exacta cíclica de sis termes

Eduard Vilalta Vila
Universitat Autònoma de Barcelona

Menció

Càlcul del grup de Selmer en famílies de corbes el.lítptiques

Sergi Burniol
Universitat Autònoma de Barcelona

Guanyadors

Oscillatory integrals and Kayeka conjecture

Jaume de Dios
Universitat Autònoma de Barcelona

Menció:

Lefschezt properties in algebra and geometry

Martí Salat
Universitat de Barcelona

Període

Any natural 2018

Lliurament de premis

Data
30 d’abril

Institut d’Estudis Catalans
Sala Pi i Sunyer

Institut d’Estudis Catalans
Sala Pi i Sunyer

Resolució del premi Emmy Noether 2019

El premi Emmy Noether (1882-1935) és per a estudiants del grau de Matemàtiques que defensen el Treball de Fi de Grau (TFG) a una de les universitats del principat. La primera edició va ser l’any 2017 (treballs defensats l’any 2016).

  • Import del premi: 800 €
  • Import de la menció: 400 €

En cas que el jurat doni més d’un premi o menció ex aequo se seguirà la regla següent: la quantitat total repartida serà d’un màxim de 1600 € i la dotació per premi és el doble que per menció.

La informació específica (bases, formulari de participació, etc) referent a la convocatòria present (o anteriors) la trobareu en les notícies destacades més avall. A l’apartat de resolucions trobareu tota la informació sobre les resolucions de convocatòries anteriors (cas que estiguin accessibles).

En aquesta edició de treballs presentats l’any 2019 el comitè ha destacat l’alta qualitat de totes les obres presentades.

Jurat

Rosa Camps (Presidenta)
Universitat Autònoma de Barcelona

Carlos d’Andrea
Universitat de Barcelona

Mercè Ollé
Universitat Politècnica de Catalunya